Türkiye Ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Tarafından Yayımlanan Kılavuzlar Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Türkiye Ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Tarafından Yayımlanan Kılavuzlar Hk.Duyuru Özeti:Türkiye Ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) duyurular sayfasında “Beşeri Tıbbi Ürünlere Dair Ruhsat Yenileme Kılavuzunun” güncellenen versiyonu ile AB mevzuatına paralel olarak hazırlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek XVI’sında Listelenen Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonları Belirleyen Kılavuz” paylaşılmıştır.Beşeri Tıbbi Ürünlere […]

Brezilya’ya İthalatta Gümrük Vergisi Muafiyeti Getirilen Ürün Listesi Sermaye Malları Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Brezilya’ya İthalatta Gümrük Vergisi Muafiyeti Getirilen Ürün Listesi Sermaye Malları Hk.Duyuru Özeti:Brezilya’da üretim yatırımlarının maliyetlerini azaltmak ve ülkenin çeşitli bölgelerinde istihdam yaratmak amacıyla, Dış Ticaret Odası (Camex) Üst Yönetim Komitesi (Gecex) 09 Mayıs 2023 tarihinde, 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere sermaye malları grubunda 564 kalemde gümrük vergisini sıfırlamıştır.Gecex 475 sayılı işbu tedbir, 10 […]

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik – 2024 Kota Başvurusu Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik – 2024 Kota Başvurusu Hk.Duyuru Özeti:Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET) : Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri ürün veya ekipman içerisinde veya dökme eşya olarak ithal eden, ihraç̧ eden ya da bu gazları veya maddeleri kullanan, geri kazanan, geri dönüştüren, ıslah veya imha eden işletmeler tarafından sunulan yıllık raporları, kota tahsisini ve ithalat ve ihracat […]

Bazı Gıda Ürünlerinin AB’ne İthalatında Uygulanan Arttırılmış Resmi Kontroller Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Gıda Ürünleri Konu:  Bazı Gıda Ürünlerinin AB’ne İthalatında Uygulanan Arttırılmış Resmi Kontroller Hk.Duyuru Özeti:Aralarında ülkemizin de bulunduğu belirli üçüncü ülkelerden AB’ye giren bazı ürünlere yönelik resmi kontroller ve acil durum tedbirleri zaman zaman güncellenmektedir.İhracat Genel Müdürlüğü’nün yeni bildirimine göre; Ülkemizden portakal ve nar sevkiyatları ile ilgili olarak, üye devletler tarafından gerçekleştirilen resmi kontroller sırasında, pestisit kalıntıları ile kontaminasyona ilişkin olarak […]

Metal ve Plastik Sektörlerinde Azami Döviz Kullanım Oranları Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Metal ve Plastik Konu:  Metal ve Plastik Sektörlerinde Azami Döviz Kullanım Oranları Hk.Duyuru Özeti:Döviz Kullanım Oranı : Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranı olarak tanımlanmaktadır.Bakanlığın uluslararası […]

Türkiye ile Özbekistan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  Türkiye ile Özbekistan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hk.Duyuru Özeti:29 Mart 2022 tarihinde Taşkent’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması”nın uygun bulunmasına ilişkin 7443 sayılı Karar daha öncesinde yayımlanmıştı.12.05.2023 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de; Türkiye- Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşmasının onaylanmasına ilişkin 7286 sayılı Karar yayımlanmıştır.Anlaşmanın Ek I-A ve Ek I-B’sinde yer alan […]

Gümrük Beyannamelerinde Teslim Şekli Nedeniyle Düzenlenen Usulsüzlük Cezaları Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  Gümrük Beyannamelerinde Teslim Şekli Nedeniyle Düzenlenen Usulsüzlük Cezaları Hk.Duyuru Özeti:Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan alıcı-satıcı arasındaki sözleşmelerde kullanılan, alıcı ve satıcının sorumluluklarını gösteren uluslararası kabul görmüş kurallar bütünü olup, Incoterms® 2020’de 11 farklı teslim şekli tanımlanmaktadır.FAS, FOB,CFR ve CIF sadece deniz ve iç suyolu taşımalarında kullanılması gereken teslim […]

İthalat Beyannamelerindeki “Mali Sorumlu Kişi” Kutusunun İhtiyari Olması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  İthalat Beyannamelerindeki “Mali Sorumlu Kişi” Kutusunun İhtiyari Olması Hk.Duyuru Özeti:03.05.2023 tarihli düzenleme ile;Gümrük Yönetmeliğinin 14 nolu eki Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatında değişiklik yapılarak, beyannamenin “Mali Sorumlu Kişi” tanımlı 9 nolu kutusunun doldurulması ihtiyari hale getirilmiş ve doldurulması ihtiyari hale getirilen hususlar için usulsüzlük cezası uygulanmayacağı düzenlenmişti.Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatında hem “İhracat” hem de “İthalat” ana başlıkları altında “Mali Sorumlu […]

İran Menşeli “3920.20.21.00.19 – BOPP Ambalaj Filmi” İthalatına Kota Şeklinde Uygulanmakta Olan Korunma Önleminin Süresinin Uzatılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Ambalaj Konu:  İran Menşeli “3920.20.21.00.19 – BOPP Ambalaj Filmi” İthalatına Kota Şeklinde Uygulanmakta Olan Korunma Önleminin Süresinin Uzatılması Hk.Duyuru Özeti:3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan “BOPP Ambalaj Filmi” ticari tanımlı ürünün İran menşeli olanlarının ithalatında miktar kısıtlaması (kota) şeklinde korunma önlemi uygulanmaktaydı.Mevcut korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruya istinaden korunma önlemi soruşturması […]

“3907.69.00.00.00 – Polietilen Tereftalat Cips” Tanımlı Eşyaya Ek Mali Yükümlülük Şeklinde Uygulanmakta Olan Önleme Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Pet Konu:  “3907.69.00.00.00 – Polietilen Tereftalat Cips” Tanımlı Eşyaya Ek Mali Yükümlülük Şeklinde Uygulanmakta Olan Önleme Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.Duyuru Özeti:3907.69.00.00.00 – Polietilen Tereftalat Cips ithalatlarına 3192 sayılı Karar kapsamında ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmaktadır.Yerli üreticilerin başvurusu üzerine yapılan incelemede;Korunma önleminin etkisiyle ithalatta 2022 yılı haricinde ve ithalatın piyasa payında genel itibariyle düşüş yaşandığı, yerli üreticilerin […]