Malezya Menşeli (Kakao Yağı – 1804.00.00.00.00) Tanımlı Ürünlere Dampinge Karşı Önlem Getirilmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GıdaKonu:  Malezya Menşeli (Kakao Yağı – 1804.00.00.00.00) Tanımlı Ürünlere Dampinge Karşı Önlem Getirilmesi Hk.Duyuru Özeti:Yerli üretici firmanın başvurusuna istinaden Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “kakao yağı (katı ve sıvı)” tanımlı ürünlere  yönelik bir damping soruşturması açılmıştı.Yürütülen soruşturma sonucunda;Malezya menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edilmiş ve […]

Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatında Yapılan Değişikliklere Dair

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatında Yapılan Değişikliklere DairDuyuru Özeti:14.09.2022 tarihinde 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde muhtelif değişiklikler yapılmıştı.İhracat Genel Müdürlüğü söz konusu mevzuat değişikliklerinde öne çıkan hususlara dair aşağıda maddeler halinde sıralanan bir açıklama yazısı yayımlamıştır. Firmaların dahilde işleme izin belgesi kapsamında getirdikleri eşyanın […]

Süttozu İhracatına Kısıtlama Getirilmesi Hk.  (0402)

İLGİLİ SEKTÖR:  Süt Ürünleri Konu:  Süttozu İhracatına Kısıtlama Getirilmesi Hk.  (0402)Duyuru Özeti:İhracatta yetkili merci Ticaret Bakanlığı olup, gerek görülmesi halinde yetkilerin kullanılması sırasında ilgili diğer kurum ve kuruluşlar görevlendirilebilmektedir.Belirlenen bazı tarım ürünlerinin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili kılınmıştır,  Tarım Bakanlığı’nın konuya ilişkin Olur’u çerçevesinde;Önümüzdeki dönemde çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliğin ve arz güvenliğinin sağlanması, üretici fiyatlarında istikrarın […]

TPS – Dahilde İşleme İzni – Aracı İhracatçı – Temsilci İthalatçı Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: GenelKonu:  TPS – Dahilde İşleme İzni – Aracı İhracatçı – Temsilci İthalatçı Hk.Duyuru Özeti:Dahilde İşleme İzni başvurularında; Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinde ihracatçı firmanın yanısıra, aracı ihracatçının da bulunduğu ve izin konusu eşyanın ihracının ”aracı ihracatçı” yoluyla yapılmak istenilmesi durumunda, BİLGE sisteminin aracı ihracatçının ihracat beyannamesi tescil etmesine izin vermemesinin sorunlara yol açtığı bildirilmiştir.Gümrükler Genel […]

Finansal Kiralama Sözleşmeleri Konusu Taşınır Satın Alma İşlemlerinde Türk Parası Cinsinden Ödeme Yükümlülüğü Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Finansal Kiralama Sözleşmeleri Konusu Taşınır Satın Alma İşlemlerinde Türk Parası Cinsinden Ödeme Yükümlülüğü Hk.Duyuru Özeti:32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında yapılacak finansal kiralama (leasing) sözleşmelerine ilişkin bedellerin döviz cinsinden kararlaştırılması mümkündür.Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’inin “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” […]

Ham Ayçiçek Tohumu Yağına Uygulanacak Gümrük Vergisinde Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tarım Ürünleri Konu:  Ham Ayçiçek Tohumu Yağına Uygulanacak Gümrük Vergisinde Değişiklik Yapılması Hk.Duyuru Özeti:15.09.2022 tarihli düzenleme ile;1512.11.91.00.00 GTİP’li “Ham Ayçiçek Tohumu Yağı” tanımlı ürünlere uygulanacak Gümrük Vergisi %10 olarak belirlenmiş olup, ilgili satırdaki dipnot kaldırılmıştır.  G.T.İ.P. DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) AB, BK GÜR B-HER G.KORE MLZ SNG KOS VNZ D-8 DÜ 1512.11.91.00.00 1 10 10 10 10 10 […]

Dahilde İşleme Kararı ve Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  Dahilde İşleme Kararı ve Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.Duyuru Özeti:2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde muhtelif değişiklikler yapılmış olup, düzenlemelerde öne çıkan hususlara aşağıda yer verilmektedir.  —  Daha öncesinde Ekonomi Bakanlığı’na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan atıflar Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.  […]

Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları Hk.Duyuru Özeti:Gümrükler Genel Müdürlüğü; “Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektuplarına” dair bir yazı paylaşmıştır.1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektupları, E-Teminat mektubu olarak düzenlenmeye ve BİLGE sistemi üzerinden işleme alınmaya başlanmıştır.Yapılan teknik çalışmalar neticesinde;Ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektubunun elektronik ortamda düzenlenebilmesi için gerekli sistemsel altyapının […]

Ulaştırma ve Lojistik Sektörünün Gündemi – BloombergHT Canlı Yayını / YOUTUBE

iKonu:  Ulaştırma ve Lojistik Sektörünün Gündemi – BloombergHT Canlı Yayını / YOUTUBEDuyuru Özeti:Grup şirketimiz SGM Lojistik Direktörü Yusuf Yalcin DORMAN, 07.09.2022 tarihinde Bloomberg HT kanalında canlı yayınlanan “60 Dakika” programında Zeliha SARAÇ‘ın konuğu olmuş lojistik ve taşımacılık sektörünün gündemine dair değerlendirmelerde bulunmuştur.Programda; Rusya – Ukrayna Savaşı Navlun Maliyetleri Konteyner Fiyatları Rekabet Avantajları Uluslararası Ticaret Trafiği  Dair değerlendirmeler ön […]

Forklift/Yük Arabaları Aksam ve Parçalarının Gözetim Kapsamına Alınması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Forklift/Yük ArabalarıKonu:  Forklift/Yük Arabaları Aksam ve Parçalarının Gözetim Kapsamına Alınması Hk.Duyuru Özeti:2019/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında; 8427 tarife pozisyonunda sınıflandırılan “Forkliftler; Kaldırma ve Elleçleme Tertibatı Olan Diğer Yük Arabaları” tanımlı eşya gözetime tabi tutulmaktadır.08.09.2022 tarihinde Tebliğde yapılan değişiklik ile;8427 pozisyonundaki makine ve cihazlara ait 8431.20 tarife pozisyonunda sınıflandırılan aksam ve parçalar da gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır.Birim […]