“Gümrük İthalat Operasyon Süreçleri” Webinarına Davetlisiniz….

Konu: “Gümrük İthalat Operasyon Süreçleri” Webinarına Davetlisiniz….Duyuru Özeti:Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği TAYSAD- Subaşı Akademi iş birliği ile 13 Haziran 2024 tarihinde, Saat 14:00-16:00 Subaşı Eğitim Direktörümüz ve Gümrük Müşavirimiz Hale Günaydın’ın sunacağı Gümrük İthalat Operasyon Süreçleri konulu webinarımıza davetlisiniz…  Konu : Gümrük İthalat Operasyon SüreçleriEğitmen : Hale GÜNAYDIN – Gümrük Müşaviri- Subaşı Akademi Eğitim DirektörüTarih : 13 Haziran 2024Saat : 14:00-16:00  Kayıt Linki : <a data-auth="NotApplicable" data-linkindex="0" href="https://taysad.org.tr/Home/EgitimEtkinlikDetay?EtkinlikKodu=E-1823" class="addToolTip" […]

AB Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü’ne (EUDR) İlişkin Görüş ve Katılım Talepleri Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu: AB Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü’ne (EUDR) İlişkin Görüş ve Katılım Talepleri Hk.Duyuru Özeti:AB’nin Ormansızlaşma ve orman bozulumunun önlenmesi amacıyla 2023/1115 Sayılı Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü (EUDR) 9 Haziran 2023 tarihli AB Resmî Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.İlgili düzenleme ile 30 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, büyük oranda ormansızlaşmaya sebep olan olan soya, sığır eti, palm yağı, ahşap/ağaç ürünleri, kakao, kauçuk, kahve ve bunlardan elde edilen belirli ürünleri üretimde girdi olarak […]

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satış Oranının %30’a Düşürülmesi )

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu: İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satış Oranının %30’a Düşürülmesi )Duyuru Özeti:İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB İhracat Genelgesine eklenen Ek Madde ile; 03.01.2022 tarihinden itibaren İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’inin bankaya satılmasına ve bu bedellerin banka tarafından Merkez Bankasına satılmasına ilişkin yeni bir hüküm […]

Çin Menşeli Binek Otomobillerine İlave Gümrük Vergisi Getirilmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Otomobil Konu:  Çin Menşeli Binek Otomobillerine İlave Gümrük Vergisi Getirilmesi Hk.Duyuru Özeti:İlave Gümrük Vergisi : Müstakil bir vergi olmayıp  Bakanlar Kurulu Kararları (hali hazırda Cumhurbaşkanı Kararı) ile mevcut gümrük vergisi oranlarında yapılan artış olarak tanımlanmaktadır.İlave Gümrük Vergisine ilişkin hususlar 3351 sayılı Karar ile düzenlenmektedir.8703.10.18.00.00 GTİP’indeki araçlar ile 8703.80 tarifesindeki “sadece elektrik motorundan tahrikli olan binek taşıtlarına” 3351 sayılı […]

Marka ve Turquality Desteğine İlişkin Genelge’nin Güncellenmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  Marka ve Turquality Desteğine İlişkin Genelge’nin Güncellenmesi Hk.Duyuru Özeti:TURQUALITY® Programı: TURQUALITY®’nin ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir destek sistemi haline getirilmesi ve böylece program kapsamındaki şirket markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası […]

Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracatına Uygulanan Kısıtlamaya Dair Güncel Gelişmeler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Zeytinyağı Konu:  Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracatına Uygulanan Kısıtlamaya Dair Güncel Gelişmeler Hk.Duyuru Özeti:2022-2023 sezonunda dünyanın önde gelen zeytin üreticisi ülkelerdeki rekolte düşüklüğü, buna mukabil ülkemizdeki rekolte artışı, ülkemiz zeytin ve zeytinyağına yönelik dış talebi artırmış, bu durumun yurtiçi zeytin yağı fiyatları üzerindeki fiyat baskısını azaltabilmek amacıyla bazı tedbirler alınmıştı.İlk etapta her türlü dökme ve varilli […]

Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelgede Yapılan Güncellemeler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelgede Yapılan Güncellemeler Hk.Duyuru Özeti:İhracat desteklerine ilişkin mevzuat kapsamında;Pazara giriş belgesi ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine verilen desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçler ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine dair usul ve esasları Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelge ile düzenlenmektedir.Söz konusu Genelge’de […]

Muhtelif GTİP’lerde Sınıflandırılan Eşya İthalatına Gözetim Uygulanmasında Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Muhtelif GTİP’lerde Sınıflandırılan Eşya İthalatına Gözetim Uygulanmasında Yapılan Değişiklikler Hk.Duyuru Özeti:Muhtelif GTİP’lerde sınıflandırılan ürünler 2003/10 sayılı Tebliğ kapsamında gözetime tabi tutulmaktaydı.17.05.2024 tarihli 2024/6 sayılı Tebliğ ile;Aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen ürünlerin ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Birim ABD Doları/Kg üzerinden belirlenmişti.31.05.2024 tarihli düzenleme ile;Söz konusu Birim Gümrük Kıymetlerinin belirlenmesine ilişkin tabloda […]

Azerbaycan’a Hayvansal Gıda ve Yem Ürünleri İhracatında Gıda Siciline Kayıt Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Gıda ve Yem ÜrünleriKonu:  Azerbaycan’a Hayvansal Gıda ve Yem Ürünleri İhracatında Gıda Siciline Kayıt Hk.Duyuru Özeti:Azerbaycan Cumhuriyeti’nin “Gıda Güvenliğine Dair Kanunu”nun 01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği ve ilgili Kanun’a istinaden Azerbaycan Cumhuriyeti’ne ürün ihraç etmek isteyen işletmecilerin Azerbaycan’ın ilgili devlet kayıt sistemine kayıtlı olması gerektiği hususu İhracatçı Birlikleri tarafından duyurulmuştu.Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün […]

AB Dışındaki Ülkelere İhraç Edilecek Ürünlere İlişkin Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’na Aykırı Hareket Edenlere Uygulanacak İdari Para Cezaları Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  AB Dışındaki Ülkelere İhraç Edilecek Ürünlere İlişkin Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’na Aykırı Hareket Edenlere Uygulanacak İdari Para Cezaları Hk.Duyuru Özeti:Ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esaslar “7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” ile belirlenmekte olup, bu düzenleme ile […]