“İstisnai Kıymetle Beyan Formu”nun Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  “İstisnai Kıymetle Beyan Formu”nun Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınması Hk.Duyuru Özeti:İthal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken, ancak tutarı ithalattan sonra belli olacak royalti ve lisans ücretleri ile ilgili olarak, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi çerçevesinde istisnai kıymetle beyanda bulunulabilmektedir.Gümrük Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak kıymet tespitlerine ilişkin olarak yine aynı […]

2023 Yılı Dış Ticaret Mevzuatı Değişiklikleri ve Önümüzdeki Dönemde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Webinarı Hk.

Konu:  2023 Yılı Dış Ticaret Mevzuatı Değişiklikleri ve Önümüzdeki Dönemde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Webinarı Hk.Duyuru Özeti:“TEDAR ve Subaşı Akademi A.Ş. iş birliği ile 17 Ocak 2023 tarihinde 10:00-12:00 saatleri arasında “2023 Yılı Dış Ticaret Mevzuatı Değişikliklerine ve Önümüzdeki Dönemde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara” ilişkin Gümrük Müşaviri/Subaşı Akademi A.Ş. Direktörü Hale GÜNAYDIN’ın değerlendirmelerde bulunacağı webinarımıza davetlisiniz…   —  […]

Finansal Kiralama Şirketlerinin Yurt Dışından Sağladıkları Kredilerde KKDF’nin Sıfırlanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Finansal KiralamaKonu:  Finansal Kiralama Şirketlerinin Yurt Dışından Sağladıkları Kredilerde KKDF’nin Sıfırlanması Hk.Duyuru Özeti:4684 sayılı Kanun’un geçici 3. maddesi uyarınca; Cumhurbaşkanının Kaynak Kullanımını Destekleme Fornu kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya onbeş puana kadar yükseltmeye veya kesintiyi tümüyle kaldırmaya yetkisi bulunmaktadır.Bu kapsamda yapılan düzenleme ile;Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 0 olarak tespit […]

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılması Hk.Duyuru Özeti:İlave Gümrük Vergisine ilişkin hususlar 3351 sayılı Karar ile düzenlenmekte olup, ilgili Karar’ın 2023 yılı değişikliklerine dair hususlar 31.12.2022 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştı.Söz konusu Kararın yatırım teşvik belgesi kapsamındaki ithalatlara ilişkin fıkrası, 10.01.2023 tarihinde yapılan değişiklik ile;“Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük […]

2023 İthalat Rejim Kararı ve İlave Gümrük Vergisi Kararı Eki Listelerin Excel Ortamında Paylaşılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  2023 İthalat Rejim Kararı ve İlave Gümrük Vergisi Kararı Eki Listelerin Excel Ortamında Paylaşılması Hk.Duyuru Özeti:2023 yılı  İthalat Rejim Kararı ile İlave Gümrük Vergisi Kararı ve eki listeler PDF formatında Resmi Gazetede yayımlanmıştı.Binlerce satır veriden oluşmaları ve yılın son gününde yayımlanıp, ertesi gün yürürlüğe girmeleri sebebiyle söz konusu PDF dokümanların incelenmesinde sorunlar yaşanmaktaydı.Ticaret Bakanlığı söz konusu listelerin, ilgililerce yapılacak […]

Türk Standartları Enstitüsü – TSE İthalat Merkezi Başkanlığı 2023 Ücret Tarifesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Türk Standartları Enstitüsü – TSE İthalat Merkezi Başkanlığı 2023 Ücret Tarifesi Hk.Duyuru Özeti:Türk Standartları Enstitüsü – TSE İthalat Merkezi Başkanlığı 01.01.2023 – 30.06.2023 tarihleri arasında geçerli olacak 2023 Ücret Tarifesini yayımlamıştır.Tarife ekinde aşağıda detaylarına yer verilen Tebliğler kapsamındaki işlemlere dair ücret detaylarına yer verilmektedir.  Çizelge 1 – Bazı Ürünlerin İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Dair […]

TRT Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Bandrole Tabi CihazlarKonu:  TRT Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Duyuru Özeti:Elektronik bandrol uygulamasını, uygulamanın geçerli olacağı sektörleri ve cihaz türlerini tanımlamak ve uygulamadan yararlanacak mükellefler ile Kurumun yerine getireceği işlemleri belirlemek amaçlı Yönetmelik, 2018 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmişti.Söz konusu Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile;  —  Düzenlemenin kapsamı genişletilmiş; ticari maksatla ithal edilen ve yurt […]

Çin Menşeli “Bebek Arabaları ve Şasileri” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önleminin Devam Etmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Bebek ArabalarıKonu:  Çin Menşeli “Bebek Arabaları ve Şasileri” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önleminin Devam Etmesi Hk.Duyuru Özeti:Çin menşeli “Bebek Arabaları” ve “Yalnızca bebek arabalarının şasileri” tanımlı ürünlere 2016/26 sayılı Tebliğ kapsamında ürüne göre değişen tutarlarda kesin önlem uygulanmaktaydı.Söz konusu ürünlere yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmış olup, mevcut önlemlerin […]

Ürün Güvenliği ve Denetimi İşlemleri Ücret Tarifesinin Güncellenmesi Hk. (Tareks Ücretleri)

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Ürün Güvenliği ve Denetimi İşlemleri Ücret Tarifesinin Güncellenmesi Hk. (Tareks Ücretleri)Duyuru Özeti:Sanayi ürünlerinin ithalatta ürün güvenliği denetimleri ile tarım ürünlerinin ihracat ve ithalatta ticari kalite denetimleri 2011 yılından bugüne elektronik ortamda risk analizi esaslı olarak Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülmekte olup, denetimlere ilişkin çeşitli kalemler altında farklı ücretler alınmaktadır.2013 yılından bu […]

İhracatçı Birlikleri “Kripto Onay Numaralarının” Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  İhracatçı Birlikleri “Kripto Onay Numaralarının” Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınması Hk.Duyuru Özeti:İhracat beyannamelerinin İhracatçı Birliklerince kayda alındığını gösterir birlik kripto onay numaralarının kullanımına ilişkin işlemler 2023/1 sayılı Genelge uyarınca Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştır.04 Ocak 2023 tarihi itibariyle, birlik onay koduna tabi ihracat beyannamesi işlemlerinde kullanılan birlik kripto numaraları yerine, 1086 kodlu TPS-Birlik […]