“Düz Cam” İthalatında Yetkili Gümrük İdareleri Listesine Yapılan Eklemeler Hk.

  İLGİLİ SEKTÖR:  Cam Konu:  “Düz Cam” İthalatında Yetkili Gümrük İdareleri Listesine Yapılan Eklemeler Hk.Duyuru Özeti: Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan ve 70.04 ile 70.05 tarife pozisyonlarında (alt pozisyonlar dahil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) yer alan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri 97 seri nolu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmektedir. 22.01.2022  tarihinde […]

Muhtelif Kıymet Esaslı Gözetim Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

  İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  Muhtelif Kıymet Esaslı Gözetim Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk. Duyuru Özeti: 18.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler kapsamında; Muhtelif Gözetim Tebliğlerinin  1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştı. Söz konusu düzenlemeler hem gümrük idarelerinin uygulamalarında, hem de mükellefler nezdinde tereddütlere yol açmıştı. […]

 “Motosiklet İç-Dış Lastikleri ve Aksamı”  Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önleminin Devam Etmesi Hk.

  İLGİLİ SEKTÖR:  MotosikletKonu:  “Motosiklet İç-Dış Lastikleri ve Aksamı”  Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önleminin Devam Etmesi Hk.Duyuru Özeti:Çin, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli “Motosikletlerde Kullanılan İç-Dış Lastikler ile Aksam ve Parçalara”, üretici bazında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.Söz konusu ürünlere yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel […]

“Bisikletlerde Kullanılan Lastikler ile Muhtelif Aksam Parçalar” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önleminin Devam Etmesi Hk.

  İLGİLİ SEKTÖR: Bisiklet Aksam/ParçalarıKonu:  “Bisikletlerde Kullanılan Lastikler ile Muhtelif Aksam Parçalar” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önleminin Devam Etmesi Hk.Duyuru Özeti:Aşağıda detaylarına yer verilen  Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya ve Tayland Krallığı menşeli ürünlere, üretici bazında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.Söz konusu ürünlere yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, mevcut önlemlerin aşağıdaki […]

Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Geçici Olarak Faaliyetten Men Edilmesi Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu: Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Geçici Olarak Faaliyetten Men Edilmesi Hk. Duyuru Özeti: Gözetim faaliyetinde bulunacak şirket ve kuruluşlara uluslararası gözetim şirketi statüsü verilmesi, bu şirketlerin tâbi olacağı şartların ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar, 2015/24 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile düzenlenmektedir.  Bahse konu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan, […]

2019/4 Sayılı Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR: Led Ampüller/Modüller Konu:  2019/4 Sayılı Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk. Duyuru Özeti: 2022 yılında Türk Gümrük Tarife Cetvelinde önemli miktarda GTİP değişime/korelasyona tabi tutulmuştu. Bu değişikliklerle uyumlu olarak muhtelif kıymet kriterli Gözetim Tebliğlerinin eki tablolarda da değişime gidilmiştir. Bu kapsamda 2019/4 sayılı Tebliğde yer alan tabloda değişiklik yapılmış olup, “Led Ampüller”deki korelasyon kaynaklı GTİP […]

2020/6 Sayılı Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR:  Akıllı Telefonlar Konu:  2020/6 Sayılı Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk. Duyuru Özeti: 2022 yılında Türk Gümrük Tarife Cetvelinde önemli miktarda GTİP değişime/korelasyona tabi tutulmuştu. Bu değişikliklerle uyumlu olarak muhtelif kıymet kriterli Gözetim Tebliğlerinin eki tablolarda da değişime gidilmiştir. Bu kapsamda 2020/6 sayılı Tebliğde yer alan tabloda değişiklik yapılmıştır. Değişimleri gösterir karşılaştırmalı tablolara aşağıda […]

2018/8 Sayılı Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Debriyaj)

   İLGİLİ SEKTÖR:  Otomotiv Konu:  2018/8 Sayılı Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Debriyaj) Duyuru Özeti: 2022 yılında Türk Gümrük Tarife Cetvelinde önemli miktarda GTİP değişime/korelasyona tabi tutulmuştu. Bu değişikliklerle uyumlu olarak muhtelif kıymet kriterli Gözetim Tebliğlerinin eki tablolarda da değişime gidilmiştir. Bu kapsamda 2018/8 sayılı Tebliğde yer alan tabloda değişiklik yapılmıştır. Değişimleri gösterir karşılaştırmalı tablolara aşağıda […]

2020/5 Sayılı Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR:  Solar Panel Konu:  2020/5 Sayılı Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk. Duyuru Özeti: 2022 yılında Türk Gümrük Tarife Cetvelinde önemli miktarda GTİP değişime/korelasyona tabi tutulmuştu. Bu değişikliklerle uyumlu olarak muhtelif kıymet kriterli Gözetim Tebliğlerinin eki tablolarda da değişime gidilmiştir. Bu kapsamda 2020/5 sayılı Tebliğde yer alan tabloda değişiklik yapılmıştır. Değişimleri gösterir karşılaştırmalı tablolara aşağıda […]

2018/2 Sayılı Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR: Ahşap Konu:  2018/2 Sayılı Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.  Duyuru Özeti: 2022 yılında Türk Gümrük Tarife Cetvelinde önemli miktarda GTİP değişime/korelasyona tabi tutulmuştu. Bu değişikliklerle uyumlu olarak muhtelif kıymet kriterli Gözetim Tebliğlerinin eki tablolarda da değişime gidilmiştir. Bu kapsamda 2018/2 sayılı Tebliğde yer alan tabloda değişiklik yapılmıştır. Değişimleri gösterir karşılaştırmalı tablolara aşağıda yer […]