Yetkilendirilmiş Gümrük MüşavirliğiTebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel  Konu: Yetkilendirilmiş Gümrük MüşavirliğiTebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.Duyuru Özeti:Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ile bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tebliğ’de bazı değişiklikler/eklemeler yapılmıştır.Menşe mevzuatına ilişkin tespit işlemlerine ilişkin SK1 Tespit İşleminin […]

Atık İthalatı Uygulamaları Genelgesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu: Atık İthalatı Uygulamaları Genelgesi Hk. Duyuru Özeti:   Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (2024/3 ÜGD) kapsamında ithaline izin verilen bazı tehlikesiz atıkların ithalatını yapacak atık geri kazanım/geri dönüşüm tesislerine düzenlenecek olan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu ile ithal edilecek atıkların özelliklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2024/1 […]

Çin Halk Cumhuriyeti’nde 2024 Yılında Uygulanacak İndirimli Gümrük Vergileri Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tekstil Konu:  Çin Halk Cumhuriyeti’nde 2024 Yılında Uygulanacak İndirimli Gümrük Vergileri Hk.Duyuru Özeti:Pekin Ticaret Müşavirliğince Çin tarafından 2024 yılında indirimli gümrük vergisine tabi olacak ürünlere dair bir bilgilendirme paylaşılmıştır.1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Çin Halk Cumhuriyeti’ne (ÇHC) gerçekleştirilecek olan ithalat işlemlerinde 1010 adet üründe MFN gümrük vergisi oranından daha düşük olan geçici indirimli gümrük tarifesinin uygulanacağı ve detaylı bilgiye ÇHC […]

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinden OKS İndirim Hakkının Çıkarılması – BİLGİ NOTU

Konu:  Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinden OKS İndirim Hakkının Çıkarılması – BİLGİ NOTUDuyuru Özeti:Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğine ilişkin hizmetlerin asgari ücret tarifeleri ilgili Tebliğ’in ekinde yer alan listelerde belirtilmekte olup, özel şartlar haricinde Asgari Ücret Tarifesinin altında iş yapılamamaktadır.Söz konusu Tebliğ’in “Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Uygulama Esasları” başlıklı 5. Maddesinde yapılan değişiklik ile;  —  Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, […]

Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.Duyuru Özeti:09.01.2024 tarihli düzenleme ile; Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış olup, düzenlemede öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmektedir.Onaylanmış Kişi Statüsü Verilebilecek Kişiler – 22/3Belirli işlemlerde basitleştirme ve kolaylaştırma sağlayan onaylanmış kişi statüsü için en az 2 yıldır faaliyette bulunma şartı bulunmaktadır.İlgili maddeye yapılan ekleme ile;Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketin, malvarlığının bir veya […]

Dahilde İşleme Rejiminin Sağladığı Avantajlar ve Yeni Gelişmeler – BİLGİ NOTU

Konu:  Dahilde İşleme Rejiminin Sağladığı Avantajlar ve Yeni Gelişmeler – BİLGİ NOTUDuyuru Özeti:“Dahilde İşleme Rejiminin Sağladığı Avantajlar ve Yeni Gelişmelere” ilişkin Proje Teşvik Müdürümüz Sn. Aytaç VAROL’un değerlendirmelerinin yer aldığı BİLGİ NOTU’nu istifadelerinize sunarız. Saygılarımızla,Mevzuat ServisiDuyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: <a font-size:="" href="mailto:mevzuat@subasi.net" class="addToolTip" tooltiptext="Tıklama Verileri: Tekil Tıklama Oranı:%100Tekil Tıklama Sayısı: 4Çoğul Tıklama Oranı: %100Çoğul Tıklama Sayısı: […]

Akıllı Telefonların Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği Kapsamına Alınması Hk. (8517.13.00.00.19 – Diğerleri)

İLGİLİ SEKTÖR:  Akıllı TelefonlarKonu:  Akıllı Telefonların Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği Kapsamına Alınması Hk. (8517.13.00.00.19 – Diğerleri)Duyuru Özeti:2024/8 Sayılı Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği 31.12.2023  tarihli  Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.06.01.2024 tarihinde söz konusu Tebliğ eki İthalatta Denetime Tabi Ürünler Listesine “”Akıllı Telefonların” da dahil olduğu “8517.13.00.00.19 – Diğerleri” tanımlı GTİP eklenmiştir.  TELSİZ EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA […]

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Duyuru Özeti:2024/9 Sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği 31.12.2023  tarihli  Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.06.01.2024 tarihinde söz konusu Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmıştır;  —  421, 424 ve 430. sıralarındaki 8504.40.60.90.11, 8504.40.83.90.12 ve 8504.40.95.90.12 nolu GTİP’lerin açıklama kısmında yazan “Elektrikli […]

“Anne ve Bebek Ürünleri Uygunluk Belgesinin” Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Anne ve Bebek ÜrünleriKonu:  “Anne ve Bebek Ürünleri Uygunluk Belgesinin” Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınması Hk.Duyuru Özeti:Anne ve bebek ürünlerinin sıkı denetimi için “Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği” yayımlanarak yürürlüğe girmişti.Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/17) uyarınca düzenlenen “Anne ve Bebek Ürünleri Uygunluk Belgesinin” düzenlenmesi […]

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk. (Geçiş Süreci Süre Uzatımı)

İLGİLİ SEKTÖR: Demir/Çelik/İnşaat Konu: İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk. (Geçiş Süreci Süre Uzatımı)Duyuru Özeti:Öncelikli olarak inşaatta kullanılacak demirlerin üretim veya ithalatından 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda yer alan yapı müteahhidi dâhil teslimine kadar tüm aşamaları ile laboratuvar test süreçleri de dâhil olmak üzere takip edilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine ilişkin İnşaat Demiri İzleme Sistemine […]