Valf Tanımlı Ürünlere İlişkin Kıymet Bazlı Gözetim Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  ValflerKonu:  Valf Tanımlı Ürünlere İlişkin Kıymet Bazlı Gözetim Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Duyuru Özeti:  Valf tanımlı ürünlerin kıymet bazlı gözetimini düzenleyen 2018/6 sayılı Tebliğde gözetime tabi GTİP’leri gösteren tabloda bazı değişikliler yapılmıştır.Yapılan değişiklik ile;  8424.90.80.00.19 Diğerleri (Yalnız yangın söndürme tüpü tetiği) ve 8481.80.79.00.00 Diğerleri (Yalnız yangın söndürme tüpü tetiği) tanımlı ürünler gözetim kapsamına alınmış, 8481.30.99.00.00 Diğerleri, […]

Malezya ve Yunanistan Menşeli/Çıkışlı “Poliüretan Suni Deri” Tanımlı Ürünler İçin Dampinge Karşı  Önlem Uygulanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Suni Deri  Konu:  Malezya ve Yunanistan Menşeli/Çıkışlı “Poliüretan Suni Deri” Tanımlı Ürünler İçin Dampinge Karşı  Önlem Uygulanması Hk.Duyuru Özeti:Çin menşeli 5903.20 GTP’si altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ suni deri)” tanımlı ürünlere dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.Mevcut önlemlerin,  Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılındığına yönelik re’sen yapılan değerlendirmeler üzerine, Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmış […]

Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Hk.Duyuru Özeti:Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi : Gümrük Kanununun ilgili madde hükümlerine göre yapılacak geri verme ve kaldırma başvuruları kapsamında, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesi uyarınca ibrazı gereken ve anılan Yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan “Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu” ve Forma […]

Çin Menşeli 8418.69 Tarife Alt Pozisyonu Altında Sınıflandırılan “Chiller” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önleminin Devam Etmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  SoğutmaKonu: Çin Menşeli 8418.69 Tarife Alt Pozisyonu Altında Sınıflandırılan “Chiller” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önleminin Devam Etmesi Hk.Duyuru Özeti:Çin menşeli 8418.69 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “Diğerleri – yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)” tanımlı ürünlere 2016/16 sayılı Tebliğ kapsamında üretici/ihracatçı firma bazında CIF ithalat bedelinin %36,63’ü ile %49,64’ü arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin […]

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında ve Serbest Bölgelerde Üçüncü Ülke Menşeli Girdinin Fire Vermesi Durumunda Vergilerin Hesaplanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında ve Serbest Bölgelerde Üçüncü Ülke Menşeli Girdinin Fire Vermesi Durumunda Vergilerin Hesaplanması Hk.Duyuru Özeti:Dahilde İşleme Rejimi ile serbest bölgelerdeki telafi edici vergi/gümrük vergisi uygulamasının üçüncü ülke menşeli girdiler için ödenecek gümrük vergisi ve bu verginin hesaplanması noktasında farklılaştığı ve işleme faaliyeti sırasında kuruyan, buharlaşan ve yok olan üçüncü ülke menşeli girdilere […]

Balıkesir Gümrük Müdürlüğü’nün Faaliyete Geçmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Balıkesir Gümrük Müdürlüğü’nün Faaliyete Geçmesi Hk.Duyuru Özeti:Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulan 161200 gümürk kodlu Balıkesir Gümrük Müdürlüğü, 30.05.2022 tarihinde faaliyete geçmiştir.Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.  İLETİŞİM                            :Adres: Gaziosmanpaşa Osb Mah. 11. Cad. 2/B, Altıeylül / BalıkesirTelefon: (0266) 502 65 78Faks: (0266) 502 65 79E-posta: balgum@ticaret.gov.trSaygılarımızla, Mevzuat ServisiDuyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: mevzuat@subasi.net

Almanya Menşeli 3919.90.80.30.11 GTİP’inde Sınıflandırılan “Dijital Baskı Folyoları” Tanımlı Ürünlere İlişkin Damping  Soruşturmasının Önlemsiz Kapatılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Dijital Baskı FolyolarıKonu:  Almanya Menşeli 3919.90.80.30.11 GTİP’inde Sınıflandırılan “Dijital Baskı Folyoları” Tanımlı Ürünlere İlişkin Damping  Soruşturmasının Önlemsiz Kapatılması Hk.Duyuru Özeti:Muhtelif yerli üretici firmalar tarafından yapılan başvuruya istinaden; Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 3919.90.80.30.11 tarifesinde sınıflandırılan “Genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyoları” ithalatına yönelik bir damping soruşturması açılmıştı.Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile Almanya menşeli “Genişliği 1 […]

Serbest Bölgelerden Türkiye’ye Eşya İthalinde Yapılacak İşlemler ve Vergilendirme Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Serbest Bölgelerden Türkiye’ye Eşya İthalinde Yapılacak İşlemler ve Vergilendirme Hk.Duyuru Özeti:Serbest Bölgeler : Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük […]

Malezya ve Ürdün Menşeli/Çıkışlı “5603.14 ve 3921.13” GTP’li Ürünlere  İçin Dampinge Karşı Kesin Önlem Uygulanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Suni Deri Konu:  Malezya ve Ürdün Menşeli/Çıkışlı “5603.14 ve 3921.13” GTP’li Ürünlere  İçin Dampinge Karşı Kesin Önlem Uygulanması Hk. Duyuru Özeti: Çin menşeli “koagüle suni deri” olarak da bilinen 5603.14 GTP’i altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 GTP’i altında yer alan “Yalnız, […]

Güncel Motorin Fiyatları Hk. (08.06.2022)

İLGİLİ SEKTÖR: Akaryakıt / Lojistik Konu:  Güncel Motorin Fiyatları Hk. (08.06.2022) Duyuru Özeti: Hem petrol fiyatlarındaki artışlar hem de döviz kurundaki dalgalanmalar; taşımacılık fiyatlarını kaçınılmaz olarak etkilemekte ve bu değişimler günlük/anlık fiyatlamayı zorunlu kılmaktadır. Yaşanan belirsizlik nedeniyle uzun süreli kontratlar imkansız hale gelmiştir. 08.06.2022 tarihinde motorin litre fiyatına 1,95 TL (%7,52) zam gelmiştir. Aşağıdaki tabloda 25.02.2022 tarihinden bugüne yaşan değişimler görülebilmektedir. Opet […]