3920 ve 3921 Tarife Pozisyonlarındaki Plastikten Bazı Levha, Film, Şerit Vb.’lerine İlişkin Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Plastik Ürünler 

Konu: 3920 ve 3921 Tarife Pozisyonlarındaki Plastikten Bazı Levha, Film, Şerit Vb.’lerine İlişkin Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

3920 ve 3921 tarifesinde sınıflandırılan “Plastikten Bazı Levha, Film, Şerit Vb”. tanımlı ürünler 2015/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gözetim uygulamasına tabi tutulmaktaydı.

2024/2 sayılı Tebliğ ile eski Tebliğ yürürlükten kaldırılarak, söz konusu ürünlerin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde ileriye dönük gözetime tabi tutulması düzenlenmiştir.

 
GTİPEşyanın TanımıGümrük Kıymeti(ABD Doları/Ton)Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
3920.10Etilen polimerlerinden olanlar3.0003
3920.20.21.00.11Baskılı olanlar3.0003
3920.20.21.00.19Diğerleri3.0003
3920.62.19.00.00Diğerleri (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)3.0003
3920.69.00.00.00Diğer poliesterlerden olanlar (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)3.0003
3921.19Diğer Plastiklerden olanlar5.0005
3921.90.10.00.00Poliesterlerden olanlar (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)3.0003

  —  Düzenlemeye tabi ürünlerde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, daha öncesinde birim gümrük kıymeti ABD Doları/Ton olarak uygulanmakta olan gözetimin ABD Doları/Kg olarak değiştirildiği görülmektedir.

  —  Söz konusu değişiklik 20.04.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]