Ülkemizde Üretimi Olmayan/Kısıtlı Olan Ürünlerin Tespit Edilmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel 

Konu: Ülkemizde Üretimi Olmayan/Kısıtlı Olan Ürünlerin Tespit Edilmesi Hk.

Duyuru Özeti:

İhracat hedeflerine ulaşılması ve küresel arenada rekabet gücünün artırılması amacıyla TİM tarafından sektör temsilcileri ile istişareler yapılmakta ve ortak politikaların geliştirilmesi noktasında çalışmalar yürütülmektedir.

Yapılan istişarelerde;
 
  • İhracatımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve uluslararası rekabetçiliğimizin güçlendirilmesi açısından, ihracata dönük üretimde girdi olarak kullanılan hammadde ve ara mamulde dışa bağımlı olunan ürünlerin tespiti ile söz konusu ithal girdilerin imalat süreçlerindeki maliyetlere etkisinin ölçülebilmesinin önem arz ettiği,
  • Bu bağlamda, Türkiye’de üretim kapasitesi sınırlı olduğu için imalattaki ihtiyacı karşılamayan veya hiç üretimi bulunmayan ve genellikle ithal edilerek imalat süreçlerinde girdi olarak kullanılan ürünlerin belirlenmesine ihtiyaç duyulmakta olduğu,
  • Bu ürünlere uygulanan ithalat vergileri ile var ise ilave koruma önlemlerinin tespit edilerek tedarik zincirindeki yerinin saptanmasına yönelik bir çalışma yürütülmesinin planlandığı,
  • Ülkemizde üretimi olmayan/kısıtlı olan ve bu nedenle ithal edilerek imalatımızda girdi olarak kullanılan ürünlerin tespit edilerek TİM’e iletilmesinin talep edildiği,
  • Bu çerçevede, TİM’e iletilmek üzere, ülkemizde üretimi olmayan/kısıtlı olan ve bu nedenle ithal edilerek imalatlarda girdi olarak kullanılan ürünlerin aşağıda yer alan örnek tablo formatı çerçevesinde doldurularak 22 Mart 2024 Cuma günü saat 14:00’e ne kadar Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerektiği,
Duyurulumuştur.

Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]