Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürünler

Konu:  Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Hk.

Duyuru Özeti:

AB düzenlemelerine uyumlu olarak hazırlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” yürürlükte olup, söz konusu Yönetmeliğin Ek XVI’sında Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarının Listesine yer verilmektedir.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek XVI’sında listelenen tıbbi amaçlı olmayan ürün gruplarına yönelik ortak spesifikasyonları belirlemek amacıyla hazırlanan Tebliğ 14.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Tebliğ eklerinde aşağıda detaylarına yer verilen ürün gruplarının tümüne uygulanacak ortak spesifikasyonlar ile her bir ürün grubu için geçerli olacak ortak spesifikasyonların detaylarına yer verilmektedir.

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]