Muhtelif Ürünlerin İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği Kapsamına Alınmasına Dair Görüşlerin Bildirilmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel 

Konu: Muhtelif Ürünlerin İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği Kapsamına Alınmasına Dair Görüşlerin Bildirilmesi Hk.

Duyuru Özeti:

2024/1 sayılı Tebliğ ile; standardı belirlenen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince;

Muhtelif bazı ürünlerin aşağıdaki tabloda sunulan zorunlu standartların ithalatta ilgili standartlara uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2024/1)” kapsamına alınıp alınmamasına yönelik görüş talep edilmektedir.


Bu kapsamda mezkur standartlar özelinde talebe istinaden olumlu/olumsuz görüşlerin, gerekçesi ile birlikte en geç 22.03.2024 tarihine kadar [email protected] adresine iletilmesi gerektiği duyurulumuştur.

Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 
Standard NoStandard AdıStandardın Kapsamıİthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/1) Kapsamına Alınabilir mi?Tebliğ Kapsamına Alınma Gerekçesi
TS 3582AntifrizBu standard, iş makinası motorlarının, diğer motorlu taşıt motorlarının ve bazı laboratuvar cihazlarının soğutma sistemlerinde kullanılan antifrizi kapsar.  
TS 3778 EN 1783Kibritler – Performans özellikleri, emniyet ve sınıflandırmaBu standard, ücretsiz olarak veya bir ücret karşılığı toplumun kullanımına sunulan kibritlerin emniyet, performans, sınıflandırma ve işaretleme özelliklerini ve bunlara uygun kibrit kaplarını kapsar.  
TS 4035İtard borusuBu standard, anma çapı M1,6 ≤ d ≤ M64 olan ve d ≤ M16 için mamul kalitesi A, d > M16 için mamul kalitesi B, pahlı altıköşe ince somunların özelliklerini kapsar.  
TS 4522Lastik kapak contaları – Basınçlı (düdüklü) tenceler içinBu standart, basınçlı (düdüklü) tencerelerdeki lastik kapak contalarını kapsar, diğer lastik contaları kapsamaz.  
TS 5914PVC filmler – Tarımda kullanılanBu standard, polivinil klorürden yapılmış tarımda kullanılan filmleri kapsar.  
TS 11630Fuel oil katkı maddeleri – Yanma özelliğini geliştirenBu standart, yanma özelliğini geliştiren fuel oil katkı maddelerini kapsar.  
TS EN 853Hortum ve hortum takımları-Lastikten-Tel örgü takviyeli-Hidrolikte kullanılan-   ÖzelliklerBu standart, anma iç çapı 5 mm – 51 mm arasında olan dört tel örgü takviyeli lastik hortum ve hortum takımlarının gerekliliklerini kapsar. Bu standartda belirtilen hortumlar;
− -40ºC ila +100ºC sıcaklık aralığında olan ve HFD R, HFD S ve HFD T hariç olmak üzere ISO 6743-4’e uygun hidrolik sıvılar,
− Sıcaklığı -40ºC ila +70ºC arasında olan su esaslı akışkanlar,
− Sıcaklığı 0ºC ila +70ºC arasında olan sular için uygundur.
Bu standart, uç ekleme parçaları ile ilgili gereklilikleri kapsamaz. Bu standartın kapsamı, hortum ve hortum takımlarının performansı ile sınırlıdır.
NOT 1 – Hortumlar, Hint yağı ve ester esaslı akışkanların kullanımına uygun değildir.
NOT 2 – Hortumlar ve hortum takımları, bu standartda verilen sınırların dışında kullanılmamalıdır.
NOT 3 – Yer altı madenciliğinde kullanılacak hidrolik hortumların gereklilikleri, farklı bir standartda belirtilir.
  
TS EN 854Hortum ve hortum takımları-Lastikten tekstil takviyeli-Hidrolik tip-ÖzelliklerBu standart, anma iç çapı 5 mm – 100 mm arasında olan üç tip tekstil takviyeli lastik hortum ve hortum takımlarının gerekliliklerini kapsar. Tipler, Madde 3’te belirtilmiştir.Bu standartda belirtilen hortumlar; -40ºC ila +100ºC sıcaklık aralığında olan ve HRD R, HFD S ve HFD hariç olmak üzere ISO 6743-4’e uygun hidrolik akışkanlar,− Sıcaklığı -40ºC ila +70ºC arasında olan su esaslı akışkanlar,
− Sıcaklığı 0ºC ila +70ºC arasında olan sular için uygundur.
Bu standart, uç ekleme parçaları ile ilgili gereklilikleri kapsamaz. Bu standartın kapsamı, hortumların ve hortum takımlarının performansı ile sınırlıdır.
NOT 1 – Hortumlar, Hint yağı ve ester esaslı akışkanların kullanımına uygun değildir.
NOT 2 – Hortumlar ve hortum takımları, bu standartda verilen sınırların dışında kullanılmamalıdır.
NOT 3 – Yer altı madenciliğinde kullanılacak hidrolik hortumların gereklilikleri, farklı bir standartda verilmiştir.
  
TS EN ISO 1403Lastik hortumlar, tekstil takviyeli-Genel amaçlı su uygulamaları için-ÖzelliklerBu standart, -25°C ile +70°C sıcaklıklar arasında kullanmaya uygun, en yüksek çalışma basıncı 2,5 MPa‘a (25 bar) kadar olan üç tip genel amaçlı bez takviyeli lâstik su hortumuna ilişkin gereklilikleri kapsar.
Bu hortumlar, kullanma suyu (içme suyu), bulaşık makinası giriş hortumu, yangın hortumu, özel tarım makinaları ve katlanabilen su hortumları olarak kullanılamaz.
Bu hortumlar suyun donma noktasını düşüren katkı maddeleriyle kullanılabilir.
  
TS EN 1568-1Yangın söndürücü maddeler – Köpük konsantreleri – Bölüm 1: Suyla karışmayan sıvıların yüzeyine uygulanan orta genleşmeli köpük konsantreleri için özelliklerBu standard, suyla karışmayan sıvıların yüzeyine uygulanmaya uygun, orta genleşmeli köpüklerin kimyasal ve fiziksel özelliklerine ilişkin gereklilikler ile asgari performans gerekliliklerini kapsar. Ayrıca, işaretleme için gereklilikler de verilmiştir.
UYARI – Onaylanmış ürünün bileşiminde yapılacak herhangi bir değişiklik, bu standarta göre verilmiş her türlü onayı geçersiz kılar.
EN 1568-1’e uygun olan bazı köpük konsantreleri, EN 1568’in diğer bölümlerine de uygun olabilir ve bundan dolayı, düşük ve/veya yüksek genleşmeli köpük uygulamaları için de uygun olabilir.
  
TS EN 1568-2Yangın söndürücü maddeler – Köpük konsantreleri – Bölüm 2: Suyla karışmayan sıvıların yüzeyine uygulanan yüksek genleşmeli köpük konsantreleri için özelliklerBu standart, suyla karışmayan sıvıların yüzeyine uygulanmaya uygun, yüksek genleşmeli köpüklerin kimyasal ve fiziksel özellikleri ile asgari performans gerekliliklerini kapsar. Ayrıca, işaretleme için gereklilikler de verilmiştir.
UYARI- Onaylı mamulün bileşiminde yapılacak herhangi bir değişiklik, bu standarta göre verilmiş her türlü onayı geçersiz kılar.
Bu standarta uygun olan bazı köpük konsantreleri, EN 1568’in diğer bölümlerine de uygun olabilir ve bundan dolayı, düşük ve/veya orta genleşmeli köpük uygulamaları için de uygun olabilir.
  
TS EN 1568-3Yangın söndürücü maddeler – Köpük konsantreleri – Bölüm 3: Suyla karışmayan sıvıların yüzeyine uygulanan düşük genleşmeli köpük konsantreleri için özelliklerBu standard, suyla karışmayan sıvıların yüzeyine uygulanmaya uygun, düşük genleşmeli köpüklerin kimyasal ve fiziksel özellikleri ile asgari performans gerekliliklerini kapsar. Ayrıca, işaretleme için gereklilikler de verilmiştir
UYARI – Onaylı mamulün bileşiminde yapılacak herhangi bir değişiklik, bu standarta göre verilmiş her türlü onayı geçersiz kılar.
Bu standarta uygun olan bazı köpük konsantreleri, EN 1568’in diğer bölümlerine de uygun olabilir ve bundan dolayı, orta ve / veya yüksek genleşmeli köpük uygulamaları ve su ile karışabilen sıvılara düşük genleşmede uygulama için de uygun olabilir.
  
TS EN 1568-4Yangın söndürücü maddeler – Köpük konsantreleri – Bölüm 4: Suyla karışabilen sıvıların yüzeyine uygulanan düşük genleşmeli köpük konsantreleri için özelliklerYangın söndürücü maddeler – Köpük konsantreleri- Bölüm 4: Su ile karışabilen sıvıların yüzeyin uygulanan düşük genleşmeli köpük konsantreleri için özellikler Bu standart, su ile karışabilen sıvıların yüzey uygulaması için uygun, düşük genleşmeli köpüklerin kimyasal ve fiziksel özellikleri ile asgari performans gerekliliklerini kapsar. Ayrıca, işaretleme için gereklilikler kapsama dahildir.
ÖNEMLİ – Bu standartta yangın performansı, performans sınıflandırmasına temel oluşturması için yakıt olarak aseton ve izopropanol kullanılarak deneye tabi tutulur. Bununla birlikte, aseton ve izopropanole göre az vey çok farklı özelliklere sahip, su ile karışabilen çok sayıda sıvı vardır. Farklı yakıtların kullanılması durumunda, çeşitli köpüklerin performansının önemli ölçüde farklı olabileceği, deneylerle gösterilmiştir. Bu tür yakıtlara örnek, metil etil ketondur (MEK). Bundan dolayı, köpük, aseton ve izopropanolün dışında, suyla karışabilen başka yakıtların oluşturduğu yangınlara karşı kullanıldığında, kullanıcının, köpükte istenmeyen veya kabul edilemeyecek herhangi bir verim kaybı olup olmadığını kontrol etmesi zorunludur. Sırasıyla aseton ve izopropanol ile karşılaştırılabilir sonuçları elde etmek ve ilgili gereklilikleri sağlamak için, Madde H.2’de verilen yangın deneyi şartları ve prosedürü uygulanabilir.
Kullanıcının Madde H.2’de belirtilenin dışındaki yakıt derinlikleri ve uygulama yöntemini kullanmasının önemli ölçüde verim kaybına neden olabileceğini bilmesi de gereklidir ve bu gibi durumlar, belirli uygulamalar için uygunluğun değerlendirilmesi yapılırken kullanıcı tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir.
UYARI – Onaylı mamulün bileşiminde yapılacak herhangi bir değişiklik, bu standarta göre verilmiş her türlü onayı geçersiz kılar.
NOT – Bu standarta uygun olan bazı köpük konsantreleri, EN 1568 serisinin diğer bölümlerine de uygun olabilir ve bundan dolayı, orta ve / veya yüksek genleşmeli köpük uygulamaları için de uygun olabilir.
  
TS EN 1765Lastik hortum takımları – Akaryakıt doldurmak ve boşaltmak için – Hortum takımlarının özellikleriBu standart, aromatik bileşik içeriği en fazla % 50 (v/v) olan ham petrol ve diğer sıvı petrol ürünleri de dâhil olmak üzere petrol naklinde doldurma ve boşaltma amacıyla kullanılan dört tip karakteristik hortum takımını kapsar. Bu hortum takımları sıvılaştırılmış petrol gazı ve doğal gaz için uygun değildir.
Belirtilen hortum takımları -20 °C ile 82 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir.
Belirtilen hortumların anma delik çapları 50 ila 500 aralığında; hortum iç cidarı düzgün, pürüzlü veya zırhlı ve pürüzlüdür.
Aromatik bileşik miktarı %50’den (v/v) fazla olan petrol ürünleri için kullanılan hortum takımları bu dokümanın kapsamı dışındadır; ancak, imalatçının istemesi durumunda, gereklilikler bu tür hortumlar için de esas olarak alınabilir.
  
TS EN 1947Yangın söndürme hortumları – Pompalar ve taşıtlar için yarı sert dağıtım hortumları ve hortum takımlarıBu standart, yangın söndürme taşıtları ve römork pompalarında kullanılan yarı sert hortumlar için kuralları ve deney yöntemlerini kapsar. Hortumların, normal basınçlı hortumlar (kategori I) için 1,5 MPa ve yüksek basınçlı hortumlar (kategori II) için 4 MPa en yüksek çalışma basıncında kullanılması amaçlanmıştır. Hortumlar, tipler ve sınıflar olarak alt sınıflara ayrılır. (bk. Madde 4).
Bu standart, -20˚C ila +60˚C sıcaklık aralığındaki ortam şartları için tasarımlanan yangın söndürme amacıyla kullanılan hortumlara uygulanır.
NOT 1- Hortumlar, Madde 6.5’e uygun olarak belirli düşük sıcaklıkta deneye tabi tutulmuşsa ve Madde 8 h)’daki hortumların işaretlemesi ile tanımlanmışsa,- 20˚C’tan daha düşük ortam sıcaklıklarında kullanım için amaçlanan hortumlar tedarik edilebilir.
Bu standarta uygun hortumlar, kaplinler için ilgili milli standartlarla uygun yangın hortumu kaplinleri ile birlikte kullanılması için amaçlanmıştır.
Hortum imalâtçısı tarafından monte edildikleri yerlerdeki hortum takımları için kurallar da (bk. Madde 9) verilmiştir.
NOT 2- Bütün basınçlar MPa cinsinden verilmiştir. (1 MPa = 10 Bar)
  
TS EN ISO 2398Kauçuk hortumlar, tekstil takviyeli, basınçlı hava hortumları – ÖzelliklerBu doküman, tip ve kategorisine bağlı olarak, -40°C ila +70°C arasında çalışma sıcaklığına sahip ve en yüksek çalışma basıncı 25 bar olan, basınçlı hava için kullanılan tekstil takviyeli kauçuk hortumların üç tipi, üç sınıfı ve iki kategorisi için gereklilikleri kapsar.
NOT 1 bar = 0,1 MPa.
  
TS EN ISO 3821Gaz kaynak donanımları – Kaynak yapma, kesme ve benzeri işler için lastik hortumlarBu standart, kaynak yapma, kesme ve benzeri işlerde kullanılan lastik hortumların (ikili hortumlar dahil) sahip olması gereken özellikleri kapsar.
Bu standart, 2 MPa (20 bar) basınca kadar olan normal hizmet ve hafif hizmet [en büyük çalışma basıncı 1 MPa (10 bar)’a kadar ve anma iç çapı 6,3 mm ve daha küçük olan hortumlarla sınırlıdır] için lastik hortumların özelliklerini kapsar.
Bu standart, -20ºC ile +60ºC sıcaklık aralığında ve aşağıda verilen işlerde kullanılan hortumlara uygulanır:
− Gaz kaynağı ve kesme işleri,
− Koruyucu inert gaz veya aktif bir gaz ortamında ark kaynağı işleri,
− Diğer kaynak ve kesme işleri, (özellikle ısıtma, lehimleme ve metalleştirme işlemlerinde).
Bu standart, hortum takımları için gereksinimleri kapsamaz; bunlar ISO 8207’de detaylandırılmıştır.
Bu standart, termoplastik hortumlara ve yüksek basınçlı [>0,15 MPa (>1,5 bar)] asetilen için kullanılan hortumlara uygulanmaz.
  
TS EN ISO 6134Lastik hortum ve hortum takımları – Doygun buhar için – ÖzelliklerBu doküman, doymuş buhar ve yoğuşmuş sıcak su iletmek için tasarlanmış, en yüksek çalışma basıncı 6 bar olan düşük basınçlı ve en yüksek çalışma basıncı 18 bar olan yüksek basınçlı olmak üzere iki tipe ayrılan, kauçuktan yapılmış hortum ve hortum takımları ile metal hortum bağlantılarına ilişkin gereklilikleri kapsar.
Her bir tip hortum ve hortum takımı, yağa dayanımlı kaplamaya sahip veya yağa dayanımlı olmayan kaplamaya sahip olmak üzere, iki sınıfa ayrılır.
NOT Kullanımda olan ve depolanan hortum takımlarının deney sıklıklarıyla ilgili bilgi Ek A ve Ek B’de verilmiştir.
  
TS EN 13206:2017+A1Termoplastik kaplama filmleri- Bahçe bitkileri yetiştiriciliği ve tarımda kullanılanBu standart, sebze, meyve ve çiçek mahsullerini yetiştirildiği kalıcı veya geçici seraları ile yürüme tünellerini ve alçak tünelleri kaplamak için kullanılan termoplastik filmlerin boyutsal, mekanik, optik ve termal özellikleri ile ilgili gereklilikleri belirtir.
Yatay olarak serilen delikli örtü filmleri de bu standartı kapsamındadır.
Bu standart, kaplama filmlerinin dayanıklılığı için bir sınıflandırmayı ve bu standartta atıfta bulunulan deney yöntemlerini belirtir.
Bu standart, kullanılan filmlerin klor ve kükürt içeriklerinin tayini için deney yöntemlerini de kapsar.
Bu standart, Avrupa’da tarım ve bahçecilikte kullanılan, kalınlık aralığı 20 µm den 250 µm’nin üzerine kadar olan, polietilen ve / veya etilen kopolimer malzemelerine dayalı, aşağıdaki tiplerdeki termoplastik kaplama filmlerine uygulanabilir: termal olmayan filmler, termal şeffaf filmler ve termal difüzyon filmleri.
Bu standart ayrıca kaplama filmlerinin montajı, kullanımı ve imhası için kılavuzu tanımlar. Normal kullanım tarihi sonundan önce bir hasar olması durumunda kalan kullanım potansiyelinin değerlendirilmesine izin veren kuralların yanı sıra geleneksel beklenen ömrü tanımlar.
NOT – Bu kurallar, filmlerin geriye kalan değerinin tahmin edilmesini sağlar. Bu hükümler yalnızca filmin kendisi ve uğradığı hasar için geçerlidir. Diğer herhangi bir sorun, profesyonel uygulamalar ve genel satış hüküm ve koşulları kapsamına girer.
  
TS EN 13207Plastikler – Tarımda kullanılan termoplastik silaj filmleri ve borularıBu standart, silaj üretimi sırasında kullanılan ve yemleri korumak için en az bir yıl dayanacak şekilde tasarlanmış termoplastik filmlerin ve boruların boyutsal, mekanik ve optik özellikleri ile ilgili gereklilikleri kapsar.
Bu standart, silaj filmlerinin dayanıklılığı ile ilgili sınıflandırmayı ve bu standartta belirtilen deney yöntemlerini kapsar.
Bu standart, polietilen, etilen kopolimer, EVOH ve poliamid esaslı saydam, siyah, beyaz veya renkli (ör. siyah/beyaz) termoplastik silaj filmlerine uygulanabilir.
Bu filmler, yemleri korumak için bunker silolarını, silaj boruları veya silaj kelepçelerini örtmek için tasarlanmıştır. Söz konusu filmler yemleri korur, havadan ve yağmurdan muhafaza eder. Bu filmlerin balya yığınlarını (ör. kamış ve saman balyaları) örtmesi amaçlanmamıştır.
Üretim yönünde iki veya daha fazla silaj filminin kapatılmasıyla yapılan filmler, bu standartın kapsamı dışındadır.
Bu standart ayrıca, silaj filmlerinin yükleme, kullanma ve kaldırma koşullarını da tanımlar. Bu standart, genel faydalı ömür ile birlikte, normal kullanım ömründen önce bir hasar söz konusu olması durumunda kalan kullanım potansiyelinin değerlendirilmesiyle ilgili kuralları da kapsar.
NOT – Bu kurallar, filmlerin kalan ömrürlerinin tahmin edilmesini sağlar. Bu hükümler sadece filmin kendisi ve aldığı hasar için geçerlidir. Diğer her türlü sorun mesleki uygulamaların, genel koşulların ve satış koşullarının kapsamına girer.
  
TS ISO 3996Karayolu taşıtları – Petrol esaslı olmayan fren sıvıları ile çalışan hidrolik fren sistemlerindeki hortum takımlarıBu standart, karayolu taşıtlarının fren sistemlerinde kullanılan ve anma iç çapı 3,2 mm veya 4,8 mm olan hidrolik fren hortum takımlarının deney işlemlerini, performans özelliklerini ve işaretlenmelerini kapsar.
Bu standart, takviye elemanı ve sentetik elastomerden imal edilen ve ISO 4925’e göre petrol esaslı olmayan fren sıvıları ile birlikte kullanım için metal uç bağlantı elemanlarının takıldığı bir hortumdan meydana gelen fren hortum takımıne uygulanır.
  
TS ISO 7375-2Kara yolu taşıtları – Çekici ile römork arasındaki havalı fren bağlantılarında kullanılan helezon hortum takımları bölüm 2: Performans özellikleriBu standart, termoplâstik hortumlardan imal edilen helezon hortum takımlarının ve uc bağlantı elemanlarının asgarî özelliklerini kapsar.
Bu standart, havalı fren sistemleri ile teçhiz edilmiş taşıt vasıtaları için helezon hortum takımlarına uygulanır.
Bu standart, fren sistemlerinde kullanılan diğer termoplâstik hortumlara uygulanmaz.
Bu standartda yer alan ve -40°C ile +100°C sıcaklık aralığında çalışan helezon hortum takımları iki kategoriye ayrılır:
− En büyük çalışma basıncı 1000 kPa olan hortum takımları
− En büyük çalışma basıncı 1250 KPa olan hortum takımları
  

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]