Mısır Menşeli/Çıkışlı 5407 Tarifesindeki “Sentetik Filamentten Mensucat – Giyim İçin Olanlar” Tanımlı Ürünler İçin Damping Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tekstil
 
Konu: Mısır Menşeli/Çıkışlı 5407 Tarifesindeki “Sentetik Filamentten Mensucat – Giyim İçin Olanlar” Tanımlı Ürünler İçin Damping Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılması Hk.

Duyuru Özeti:

Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli 5407 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” tanımlı ürünlere 2021/3 sayılı Tebliğ kapsamında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

ÇHC menşeli 54.07 GTP kapsamı eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Mısır menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik olarak Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmış ve elde edilen bulgular neticesinde; 

  —  Mısır menşeli/çıkışlı  5407 GTP altında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)”  ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

  —  Soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilecek, kesin önlem soruşturmanın başlangıç tarihinden öncesine gitmemek ve geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren geriye 90 gün ile sınırlı olmak kaydıyla geriye dönük olarak uygulanabilecek ve gerekmesi halinde söz konusu ülkelerden yapılacak ithalatlar teminata bağlanabilecektir.

  —  Soruşturmaya taraf olmak isteyen ilgililerin konuya ilişkin görüşlerini belirlenen sürelerde sunmaları gerekmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz