Kurumsal

1948'den Günümüze

Subaşı Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti, o zamanki ünvanı ile “Gümrük Komisyonculuğu” olarak 1948 yılında kurulmuştur.

Uzun bir geçmişe sahip olmak, bir kurum için şüphesiz çok şey ifade eder. Bu, her şeyden önce hem gümrük idaresi için hem de müşterileri olan ithalatçı / ihracatçı için “güven” demektir. Kurucusunun kağıt, kalem ve basit bir mekanik hesap makinesiyle sonuçlandırdığı işlemler düşünüldüğünde, insan bugün gelinen noktaya inanamıyor. 291’den fazla dinamik personel kadrosu, en son teknolojik yeniliklerle donatılmış bir ofis ve genç, vizyon sahibi bir genel müdür. Bütün bunların üzerinde herkese kol kanat germiş bir kurucu : M. İhap Subaşı.

Yıllar içinde süregelen değişimin, o oranda bir gelişmeyi de beraberinde getirdiği gözlerden ırak değildir.

Ülkemizin ekonomik yapısındaki gelişmelere paralel olarak gümrük hukuku da değişerek gelişmiştir. Birbirini izleyen üç gümrük kanunu ve kaçakçılıkla ilgili iki yasa dışında, bunlarla ilgili mevzuatın seri halinde güncellenerek izlenmesi, kendiliğinden bir bilgi bankası oluşturmuştur. Bunların yıllar itibariyle hatasız uygulandığı da dikkate alındığında “deneyim” ile ne ifade edildiği açıkça ortaya çıkacaktır.

Bugün gelinen noktada 23 gümrük müşaviri 84 müşavir yardımcısı, diğer çalışanları ve geçmişinden aldığı derslerle, geleceğini çok net görebilen bir “Gümrük Müşavirlik Müessesesi” olan Subaşı Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. işkolunda saygın bir kurumdur.