Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün Menşeli/Çıkışlı “Güneş Panelleri” Tanımlı Ürünler İçin Damping Önlemi Tutarında Teminat Alınması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Güneş Panelleri 
 
Konu:  Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün Menşeli/Çıkışlı “Güneş Panelleri” Tanımlı Ürünler İçin Damping Önlemi Tutarında Teminat Alınması Hk.

Duyuru Özeti:

Çin menşeli 8541.43.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” (Güneş Panelleri)  tanımlı ürünlere 2023/26 sayılı Tebliğ kapsamında üretici firma bazında değişen tutarlarda dampinge karşı önlemler uygulanmaktadır.

Mevcut önlemlerin, Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılındığına yönelik yerli üreticilerin yaptığı başvuru neticesinde bir inceleme başlatılmış ve elde edilen bulgular neticesinde; söz konusu ülkeler menşeli/çıkışlı eşya için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmişti.

19.03.2024 tarihli Tebliğ ile;

Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli/çıkışlı  8541.43.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” ithalatının aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta diğer firmalar için uygulanan dampinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

 
GTİPEşya TanımıMenşe/Çıkış ÜlkeTeminat Tutarı (ABD doları/m²)
8541.43.00.00.00Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücrelerVietnam Sosyalist Cumhuriyeti
Malezya
Tayland Krallığı
Hırvatistan Cumhuriyeti
Ürdün Haşimi Krallığı
25

*Soruşturma sonucunda önlem uygulanmasına karar verilmesi halinde teminatlar hazineye irat olarak kaydedilmekte, soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verilmesi halinde teminat uygulamasına son verilerek alınan teminatlar iade edilmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]