4805 Tarifesindeki “Fluting ve Testlayner Kağıdı” Tanımlı Ürünlere Geçici Korunma Önlemi Kararı Alınması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Kağıt 

Konu: 4805 Tarifesindeki “Fluting ve Testlayner Kağıdı” Tanımlı Ürünlere Geçici Korunma Önlemi Kararı Alınması Hk.

Duyuru Özeti:

 
4805 tarifesindeki  Fluting ve Testlayner Kağıdı” tanımı altında sınıflandırılan ürünlerin ithalatının son dönemde nispi ve mutlak olarak artış göstermesi ve yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edilmesi üzerine korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verilmişti.

Soruşturma sürecinde varılan tespitler ışığında aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen ürünlerin ithalatında ilgili mevzuat çerçevesinde;
 
  • 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına,
  • Geçici önlemin “ton başına 200 ABD Doları” tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenmesine,
  • Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşmasının 9.1 inci maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına,
  • Önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına,
Karar verilmiştir.

Söz konusu önlem henüz yürürlüğe girmemiş olup, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlayacaktır.

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]