“Milli Savunma Bakanlığı Muafiyet Belgesinin” Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel 

Konu:  “Milli Savunma Bakanlığı Muafiyet Belgesinin” Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınması Hk.

Duyuru Özeti:
 
 
Gümrük mevzuatına ilişkin muhtelif muafiyetler ve özellikli durumlar 2009/15481 Sayılı Karar ile düzenlenmekte olup, milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşyaya ilgili Karar kapsamında bazı muafiyetler tanınmaktadır.

Kararın konuya ilişkin 67/1 maddesi hükmüne istinaden düzenlenen muafiyet yazılarının düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler 2024/6 sayılı Genelge uyarınca Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştır.
  • Millî Savunma Bakanlığı (MSB) ve ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından düzenlenen ve onaylanan 1101 kodlu TPS-MSB-Gümrük Muafiyet Belgesi başvurularına ilişkin bilgiler Tek Pencere Sistemi’ne iletilecektir
  • Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvurular Millî Savunma Bakanlığı tarafından değerlendirilecek olup, onaylanan başvurular için Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ID) numarası (Örnek: No: 23000000011000000000001) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]