TEDAR – Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği’nin E-Dergisinde Yayımlanan Makalelerimiz Hk.

Konu:  TEDAR – Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği’nin E-Dergisinde Yayımlanan Makalelerimiz Hk.Duyuru Özeti:TEDAR – Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği’nin digital platformda yayımlanan ve Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satınalma alanındaki haberlere, makalelere ve araştırma sonuçlarına yer verilen e-dergisinin 15. sayısı yayımlanmıştır.Söz konusu derginin, “Dünyaya Açılan Kapımız: Gümrük” ana teması ile yayımlanan 15. sayısında;Genel Müdürümüz Sayın Mustafa BOYACIOĞLU; “Ülkelerin Vitrinleri Gümrük […]

İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  İş MakinalarıKonu:  İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması Hk.Duyuru Özeti:İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi kapsamında eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) eşyanın ithali izne tabidir.8429.51, 8429.52 ve 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan 2022 yılında imal edilmiş eşyanın; 31.12.2022 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi […]

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk.Duyuru Özeti:Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar 1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmektedir.İlgili Tebliğin “Taşıtsız Çıkacak Sahıslar” başlıklı 27. Maddesi 1. Fıkrası aşağıda şekilde değiştirilmiştir. Madde metnine taahhütnamenin elektronik […]

Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları Hk.Duyuru Özeti:Gümrükler Genel Müdürlüğü; “Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektuplarına” dair yeni bir yazı paylaşmıştır.Ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektubunun elektronik ortamda düzenlenebilmesi için gerekli sistemsel altyapının kuruldupu ve 12.09.2022 tarihi itibarıyla; halihazırda sertifikasyon ve entegrasyon sürecini tamamlayan 5 banka ile (Vakıf Katılım, Denizbank, Odea Bank, Nurol Yatırım Bankası Şekerbank) ulusal transit […]

Dahilde İşleme Rejimi Taahhüt Hesabının Kapatılması Hk. (DİR Otomasyon – DYS)

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Dahilde İşleme Rejimi Taahhüt Hesabının Kapatılması Hk. (DİR Otomasyon – DYS)Duyuru Özeti:Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamındaki başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri, 19.09.2022 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi’ne (DYS) entegre edilmişti.Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) taahhüt kapatma işlemlerini gerçekleştiren Bölge Müdürlüklerince belirli nedenlerle kapatma işlemlerinin bekletildiğinin tespit edilmesi üzerine; belirtilen şartlar dahilinde taahhüt kapatma işlemlerinin ikinci bir talimata kadar […]

“İMALATÇI / İHRACATÇININ TEŞVİK EDİLMESİ, DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İLE VERGİ İSTİSNALARI VE MUAFİYETLER” WEBİNARINA DAVETLİSİNİZ…

Konu:  “İMALATÇI / İHRACATÇININ TEŞVİK EDİLMESİ, DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İLE VERGİ İSTİSNALARI VE MUAFİYETLER” WEBİNARINA DAVETLİSİNİZ…Duyuru Özeti:24 Kasım 2022 Perşembe günü Subaşı Akademi iş birliğinde, Proje Teşvik Müdürümüz Sn. Aytaç VAROL’un sunumu ile “İmalatçı / İhracatçının Teşvik Edilmesi, Dahilde İşleme Rejimi ile Vergi İstisnaları ve Muafiyetler“ başlıklı bir webinar düzenlenecektir. Saat: 14:00-16:00Kayıt Linki:  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_je6y7DnFScmJwvmOm4m6ag    İÇERİK  :  Dahilde İşleme Rejimi Nedir Belge Alınması ve Kullanımında Dikkat Edilecek […]

“Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanı”nın Kullanıma Açılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  “Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanı”nın Kullanıma Açılması Hk.Duyuru Özeti:Ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esaslar “7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” ile belirlenmekte olup, bu düzenleme ile gerek dış ticarete konu gerekse iç piyasaya arz edilen ürünlerin insan sağlığı, can ve […]

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti Hk. (EK-8)

İLGİLİ SEKTÖR:  GümrükKonu:  Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti Hk. (EK-8)Duyuru Özeti:29.06.2021 tarihinde 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda bazı değişiklikler yapılmış ve “Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi” başlıklı bir liste EK-8 olarak Karara eklenmişti.Yapılan bu değişiklik öncesinde düzenlenmiş Yatırım Teşvik Belgelerini değişikliğin kapsayıp kapsamadığına dair uygulamadaki tereddütler üzerine 00079875710 sayılı yazı yayımlanmıştır.Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında […]

2529.10 Tarifesindeki “Feldispat” Tanımlı Eşyanın İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Eklenmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:   2529.10 Tarifesindeki “Feldispat” Tanımlı Eşyanın İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Eklenmesi Hk.Duyuru Özeti:13.11.2022 tarihinde yapılan düzenleme ile;  2529.10  tarifesinde sınıflandırılan “61- Feldispat (GTP: 2529.10)” tanımlı ürünler  “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi” ne 61 inci sıra olarak eklenmiştir. G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 2529 Feldispat; lösit; nefelin ve nefelin siyenit ; florspat: 2529.10 – Feldispat  Söz konusu ürünlere ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı […]

D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması Kapsamında Bangladeş’e Ait Taviz Listesinin Yayımlanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması Kapsamında Bangladeş’e Ait Taviz Listesinin Yayımlanması Hk.Duyuru Özeti:D-8 Ekonomik İşbirliği İçin Gelişen-8 Teşkilatı; Kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek, ticari ilişkilerini çeşitlendirmek ve ticaret alanında üye ülkelere yeni imkanlar yaratmak, uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak.getirmek için 25 yıl önce ilan edilen D-8 bünyesinde Türkiye, Nijerya, […]