Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracatına Uygulanan Kısıtlamaya Dair Güncel Gelişmeler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Zeytinyağı Konu:  Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracatına Uygulanan Kısıtlamaya Dair Güncel Gelişmeler Hk.Duyuru Özeti:2022-2023 sezonunda dünyanın önde gelen zeytin üreticisi ülkelerdeki rekolte düşüklüğü, buna mukabil ülkemizdeki rekolte artışı, ülkemiz zeytin ve zeytinyağına yönelik dış talebi artırmış, bu durumun yurtiçi zeytin yağı fiyatları üzerindeki fiyat baskısını azaltabilmek amacıyla bazı tedbirler alınmıştı.İlk etapta her türlü dökme ve varilli […]

Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelgede Yapılan Güncellemeler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelgede Yapılan Güncellemeler Hk.Duyuru Özeti:İhracat desteklerine ilişkin mevzuat kapsamında;Pazara giriş belgesi ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine verilen desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçler ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine dair usul ve esasları Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelge ile düzenlenmektedir.Söz konusu Genelge’de […]

Muhtelif GTİP’lerde Sınıflandırılan Eşya İthalatına Gözetim Uygulanmasında Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Muhtelif GTİP’lerde Sınıflandırılan Eşya İthalatına Gözetim Uygulanmasında Yapılan Değişiklikler Hk.Duyuru Özeti:Muhtelif GTİP’lerde sınıflandırılan ürünler 2003/10 sayılı Tebliğ kapsamında gözetime tabi tutulmaktaydı.17.05.2024 tarihli 2024/6 sayılı Tebliğ ile;Aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen ürünlerin ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Birim ABD Doları/Kg üzerinden belirlenmişti.31.05.2024 tarihli düzenleme ile;Söz konusu Birim Gümrük Kıymetlerinin belirlenmesine ilişkin tabloda […]

Azerbaycan’a Hayvansal Gıda ve Yem Ürünleri İhracatında Gıda Siciline Kayıt Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Gıda ve Yem ÜrünleriKonu:  Azerbaycan’a Hayvansal Gıda ve Yem Ürünleri İhracatında Gıda Siciline Kayıt Hk.Duyuru Özeti:Azerbaycan Cumhuriyeti’nin “Gıda Güvenliğine Dair Kanunu”nun 01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği ve ilgili Kanun’a istinaden Azerbaycan Cumhuriyeti’ne ürün ihraç etmek isteyen işletmecilerin Azerbaycan’ın ilgili devlet kayıt sistemine kayıtlı olması gerektiği hususu İhracatçı Birlikleri tarafından duyurulmuştu.Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün […]

AB Dışındaki Ülkelere İhraç Edilecek Ürünlere İlişkin Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’na Aykırı Hareket Edenlere Uygulanacak İdari Para Cezaları Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  AB Dışındaki Ülkelere İhraç Edilecek Ürünlere İlişkin Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’na Aykırı Hareket Edenlere Uygulanacak İdari Para Cezaları Hk.Duyuru Özeti:Ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esaslar “7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” ile belirlenmekte olup, bu düzenleme ile […]

Makina, Otomotiv, Diğer Ulaşım Araçları, Elektrik ve Elektronik Sektörlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin Güncellenmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Makina, Otomotiv, Diğer Ulaşım Araçları, Elektrik ve Elektronik Sektörlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin Güncellenmesi Hk.Duyuru Özeti:Makine, otomotiv, diğer ulaşım araçları, elektrik ve elektronik sektörü ürünlerinin ihracatı ile ihracat sayılan satış ve teslimi ve bu kapsamda yapılacak olan ithalat/yurt içi alıma ilişkin dahilde işleme rejimi kapsamında uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen Dahilde İşleme Rejimi […]

Türkiye – Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Protokol’ün Onaylanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Türkiye – Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Protokol’ün Onaylanması Hk.Duyuru Özeti:Türkiye – Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması’nda (TTA) değişiklikler öngören Protokol’ün onaylanmasına ilişkin 8512 sayılı Karar yayımlanmıştır.Protokol kapsamında, mal ticareti bağlamında TTA’nın ürün kapsamının genişletilmesi sürecinde, ülkemizce 8 sanayi ve 7 tarım olmak üzere toplam 15 tarife satırında, Azerbaycan tarafınca sanayi ürünlerinde 15 tarife […]

2022 – 2023 Yıllarında AB Resmi Gazetesinde Yayımlanan Sınıflandırma Kararlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  2022 – 2023 Yıllarında AB Resmi Gazetesinde Yayımlanan Sınıflandırma Kararlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Duyuru Özeti:Muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmeye yönelik Tarife-Sınıflandırma Kararlarına ilişkin 40 seri nolu Gümrük Genel Tebliği yayımlanarak  02.05.2024 tarihinde yürürlüğe […]

Çin Menşeli “Duvar Tipi Split Klimalar” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önlemlerinin Devamına Karar Verilmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  KlimaKonu:  Çin Menşeli “Duvar Tipi Split Klimalar” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önlemlerinin Devamına Karar Verilmesi Hk.Duyuru Özeti:Çin menşeli 8415.10.90.00.11 ile 8415.10.90.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “yalnız duvar tipi split klimalar”, 8415.90.00.90.09 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ve 8415.90.00.90.12 gümrük tarife istatistik […]

Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatına ve Transit Geçişine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hk. (Uygulamanın Ertelenmesi)

İLGİLİ SEKTÖR:  HayvancılıkKonu:  Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatına ve Transit Geçişine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hk. (Uygulamanın Ertelenmesi)Duyuru Özeti:Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin “İzinli Ülkeler” başlıklı 4/1 fıkrası aşağıdaki gibidir.“Canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilir.”Bahse konu fıkranın yürürlük tarihi 20.09.2018 olarak […]