Malezya Menşeli/Çıkışlı “V-Kayışları” Tanımlı Ürünler İçin Damping Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: V-Kayışları Konu:  Malezya Menşeli/Çıkışlı “V-Kayışları” Tanımlı Ürünler İçin Damping Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılması Hk. Duyuru Özeti:Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli 4010.32, 4010.34 ve 4010.39 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları” (v-kayışları) tanımlı ürünlere 2018/35 sayılı Tebliğ kapsamında 3,15 USD/Kg  tutarında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.Mevcut önlemlerin, Malezya menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılındığına yönelik yerli üreticilerin yaptığı başvuru […]

Malezya Menşeli/Çıkışlı “Kontrplak” Tanımlı Ürünler İçin Damping Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Kontrplak Konu:  Malezya Menşeli/Çıkışlı “Kontrplak” Tanımlı Ürünler İçin Damping Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılması Hk. Duyuru Özeti:Çin, menşeli 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 GTP’leri altında sınıflandırılan “kontrplaklar” tanımlı ürünlere 2018/18 sayılı Tebliğ kapsamında üretici firma bazında değişen tutarlarda dampinge karşı önlemler uygulanmakta olu daha sonrasında söz konusu önlemler Bulgaristan ve Vietnam menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.Mevcut önlemlerin, Malezya ve Myanmar menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılındığına yönelik […]

DTÖ Üyesi Olmayan Ülkeler – Menşe İspatı ve Ceza Kararları Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Genel Konu:  DTÖ Üyesi Olmayan Ülkeler – Menşe İspatı ve Ceza Kararları Hk. Duyuru Özeti:03.05.2023 tarihinde Gümrük Yönetmeliğinin Menşe şahadetnamesi aranılacak haller ile ilgili 38 inci maddesinde değişiklik yapılmış;İthalat Rejimi Kararı eki listelerde Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için öngörülen gümrük vergisi oranının aynı listelerde yer alan Diğer Ülkeler sütununda gösterilen gümrük vergisi oranından daha yüksek bir […]

Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün Menşeli/Çıkışlı “Güneş Panelleri” Tanımlı Ürünler İçin Damping Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Güneş PanelleriKonu:  Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün Menşeli/Çıkışlı “Güneş Panelleri” Tanımlı Ürünler İçin Damping Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılması Hk.Duyuru Özeti:Çin menşeli 8541.43.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” (Güneş Panelleri)  tanımlı ürünlere 2023/26 sayılı Tebliğ kapsamında üretici firma bazında değişen tutarlarda dampinge karşı önlemler uygulanmaktadır.Mevcut önlemlerin, Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve […]

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranının %58,46 Olarak Belirlenmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranının %58,46 Olarak Belirlenmesi Hk.Duyuru Özeti:25.11.2023 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile; 2023 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,46 (Elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir.Bu oran, aynı zamanda 2023 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.Bakanlar Kurulunun (Cumhurbaşkanı’nın) bu suretle tespit edilen had ve miktarları değiştirmeye yetkisi olsa da, belirlenmiş olan yeniden değerleme oranı aşağıda […]

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Genel Konu:  İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılması Hk. Duyuru Özeti:Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 21 inci maddesi uyarınca ithalatta verginin matrahı; CIF olarak tanımlanan mal bedelinin yanı sıra ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden […]

Elektronik Menşe ve Dolaşım Belgesi Düzenleyen Ülkeler Listesi Hk. (Norveç)

İLGİLİ SEKTÖR: Genel Konu:  Elektronik Menşe ve Dolaşım Belgesi Düzenleyen Ülkeler Listesi Hk. (Norveç) Duyuru Özeti:Menşe ve dolaşım belgelerini elektronik ortamda düzenleyen ülkeler zaman zaman ülkemize bildirimde bulunmakta ve Ticaret Bakanlığı bildirimde bulunan ülkelerin adlarını, ilgili belge türleriyle birlikte paylaşmaktadır. Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin duyurusu ile;Elektronik Menşe ve Dolaşım Belgesi Düzenleyen Ülkeler Listesinin 22 Kasım 2023 tarihi itibariyle güncellenmiş halini  paylaşmıştır. (Söz konusu […]

Marmara Ereğlisi Gümrük Müdürlüğün Muhtelif Eşyanın İthalatında Yetkili Gümrük İdaresi Olarak Belirlenmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu: Marmara Eereğlisi Gümrük Müdürlüğün Muhtelif Eşyanın İthalatında Yetkili Gümrük İdaresi Olarak Belirlenmesi Hk.Duyuru Özeti:  İhtisas gümrüğü uygulaması, belirli eşyanın gümrük işlemlerinin yalnızca belirli gümrük idarelerinden yapılması olarak tanımlanan bir gümrük politikasının uygulamadaki adı olup, söz konusu uygulama ile gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve etkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.22.11.2023 tarihli düzenlemeler ile Marmara Ereğlisi Gümrük Müdürlüğü aşağıda detaylarına yer verilen ürünlerin […]

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Açık İhracat Hesabının İhbarı – Vergi İdaresine Bildirim)

İLGİLİ SEKTÖR: GenelKonu:  İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Açık İhracat Hesabının İhbarı – Vergi İdaresine Bildirim)Duyuru Özeti:İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB İhracat Genelgesinin “Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerine Bildirim başlıklı 29.  Maddesinin açık ihracat hesabınının bildirimini belirlenen sürelerde yapmayan bankalara ceza uygulanmasına ilişkin fıkrasında değişiklik yapılmıştır.Daha öncesinde bildirimi süresi içerisinde gerçekleştirmeyen bankalar hakkında cezai […]

MAKALE – Kimya Sektöründe Gümrük İşlemlerinin Önemi (TEDAR – Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği E-Dergisi)

Konu: MAKALE – Kimya Sektöründe Gümrük İşlemlerinin Önemi (TEDAR – Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği E-Dergisi)Duyuru Özeti:TEDAR – Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği’nin digital platformda yayımlanan ve Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satınalma alanındaki haberlere, makalelere ve araştırma sonuçlarına yer verilen e-dergisinin 18. sayısı yayımlanmıştır.Söz konusu derginin, “Kimya Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi” ana teması ile yayımlanan 18. sayısında;Genel Müdürümüz Sayın Mustafa […]