2021/13 Sayılı Kıymet Kriterli Gözetim Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelgenin Yürütmesinin Durdurulması Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR:  Genel  Konu:  2021/13 Sayılı Kıymet Kriterli Gözetim Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelgenin Yürütmesinin Durdurulması Hk. Duyuru Özeti: Gözetim Uygulamasına İlişkin Karar ve ilgili gözetim tebliğleri kapsamında gümrük idarelerince yapılacak işlemler 2019/1 sayılı “Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması Genelgesi” ile düzenlenmektedir. Kıymetin gözetim kıymetine çıkarılmasını sağlayacak şekilde yurtdışı gider beyan edilerek buna tekabül eden ithalat […]

Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme Sistemine İlişkin Nota Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme Sistemine İlişkin Nota Hk.  Duyuru Özeti: Mısır Hükümeti'nin Tek Pencere Sistemi uygulamasına yönelik çalışmalarına ve Mısır Maliye Bakanlığı’nın Gelişmiş Kargo Bilgileri Sistem Mekanizmasına ilişkin Kasım 2020’de yürürlüğe giren 207 sayılı Mısır Gümrük Kanunu ve 2021 yılında yayımlanan 38 sayılı kararnamesi uyarınca, Gelişmiş Kargo Bilgileri Sistem Mekanizması (Advance Cargo Information-ACI) […]

“Made in Turkey” veya Produce of Turkey” İbarelerinin Kullanım Süreleri Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  "Made in Turkey” veya Produce of Turkey” İbarelerinin Kullanım Süreleri Hk. Duyuru Özeti: “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; “ Turkey”, “Turkei”, “Turquie” vb. ibareleri yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımı ile ilgili 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 04/12/2021 tarih ve 31679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. İhracatçıların elinde bulunan  "Made in Turkey” veya Produce of […]

Varış Öncesi Gümrük İşlemine Tabi Tutulabilecek Eşya Listesinin Güncellenmesi Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  Varış Öncesi Gümrük İşlemine Tabi Tutulabilecek Eşya Listesinin Güncellenmesi Hk. Duyuru Özeti: “Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinin Beyanına” ilişkin 1 seri nolu Tebliğ kapsamında; Belirli koşulları sağlayarak Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın, ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine imkân sağlanmış ve öncesinde sadece denizyolu […]

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı)

   İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı) Duyuru Özeti: İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB İhracat Genelgesine eklenen Ek Madde ile; 03.01.2022 tarihinden itibaren İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’inin bankaya satılmasına ve bu bedellerin banka tarafından Merkez Bankasına satılmasına ilişkin yeni bir […]

ÖTV (III) Sayılı Listede Yer Alan Ürünlerin (Alkollü -Alkolsüz İçecekler ve Tütün Ürünleri) Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hk.

   LGİLİ SEKTÖR:  Alkollü-Alkolsüz İçecekler ve Tütün Ürünleri Konu:  ÖTV (III) Sayılı Listede Yer Alan Ürünlerin (Alkollü-Alkolsüz İçecekler ve Tütün Ürünleri) Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hk. Duyuru Özeti: ÖTV Kanunu’nun 12/3. Maddesi uyarınca (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallarda uygulanması gereken vergi tutarları TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana […]

İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR: İş Makinaları Konu:  İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması Hk. Duyuru Özeti: İthalat Rejim Kararının 7. maddesine göre; Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir. Gümrükler Genel Müdürlüğü;  8429.51, 8429.52, 8429.59 tarife alt pozisyonlarında sınıflandırılan iş makinalarının ithaline ilişkin 70425768 sayılı yazıyı yayımlamıştır. 8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan iş […]

2022 Tarife Cetveli, İthalat Rejim Kararı ve İlave Gümrük Vergisi Kararı Eki Listelerin Excel Ortamında Paylaşılması Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR: Konu:  2022 Tarife Cetveli, İthalat Rejim Kararı ve İlave Gümrük Vergisi Kararı Eki Listelerin Excel Ortamında Paylaşılması Hk. Duyuru Özeti: 2022 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli, İthalat Rejim Kararı ile İlave Gümrük Vergisi Kararı ve eki listeler PDF formatında Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Binlerce satır veriden oluşmaları ve yılın son gününde yayımlanıp, ertesi gün yürürlüğe girmeleri sebebiyle […]

İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmas

   İLGİLİ SEKTÖR:  Tarım Ürünleri Konu:  İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılması Hk. Duyuru Özeti: İthalat Rejim Kararının “Kapsam” başlıklı 2. maddesine yapılan ekleme ile; “Ek Mali Yükümlülük” ibaresi İthalat Rejim Kararı kapsamına alınmıştı. İthalat Rejim  Kararının “Ek Mali Yükümlülük Uygulamasına İlişkin Esaslar” başlıklı 10. […]

Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hk. Duyuru Özeti: 31.12.2021 tarihinde yayımlanan 5056 sayılı Karar kapsamında; Aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen sanayi ürünleri ithalatında 15/02/2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır. Aynı günlü 2022/1 ve 2022/2 sayılı Tebliğler ile de; söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi […]