Fas’ta Uygunluk Kontrolüne Tabi Tutulan Eşya Listesinin Güncellenmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  Fas’ta Uygunluk Kontrolüne Tabi Tutulan Eşya Listesinin Güncellenmesi Hk.Duyuru Özeti:Fas’a gerçekleştirilecek ihracatlarda ibrazı gerekli olan Uygunluk Sertifikaları – Certificate of Conformity (COC) olarak adlandırılmakta ve söz konusu sertifikaları kendilerine yetki verilen firmalar düzenlemektedir.İhracat kontrolleri menşe ülkede kontrol ve Fas varış noktasında kontrol şeklinde iki farklı şekilde gerçekleşmektedir.Rabat Ticaret Müşavirliği’nin bildirimine göre;Fas gümrük kontrol noktalarında Uygunluk Sertifikası alınması […]

İhracı Kayda Bağlı Horoz ve Tavuk Ürünlerin İhracat Prosedürlerinde Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  İhracı Kayda Bağlı Horoz ve Tavuk Ürünlerin İhracat Prosedürlerinde Değişiklik Yapılması Hk.Duyuru Özeti:03.05.2023 tarihli düzenleme ile;0207 tarifesinde sınıflandırılan “70- Kümes Hayvanlarının Etleri ve Yenilen Sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) (GTP: 0207)” tanımlı ürünler  “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi” ne 70 inci sıra olarak eklenmiş ve söz konusu eşyanın ihracatının kayıt işlemlerinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatör olarak […]

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinelerin İthalat Denetimine İlişkin Rehberin Yayımlanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinelerin İthalat Denetimine İlişkin Rehberin Yayımlanması Hk.Duyuru Özeti:Ağır iş makinelerinin güvensiz veya teknik düzenlemesine aykırı şekilde ülkemiz piyasasına arzının önlenmesi için “Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinelerin İthalat Denetimi Tebliği – 2024/2” 31.12.2023 tarihinde yayımlanmış ve söz konusu düzenlemenin 30.06.2024 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştü.2024/2 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ithalat denetim ön […]

ATR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi Hk. (Sevk Halindeki Eşya)

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  ATR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi Hk. (Sevk Halindeki Eşya)Duyuru Özeti:Gümrükler Genel Müdürlüğü; 01 Mayıs 2024 tarihinden itibaren MEDOS’ta düzenlenen ATR Dolaşım Belgelerinin 12 nolu gümrük vizesi hanesine gümrük memurlarınca ıslak imza tatbik edilmesi gerektiğine, dair bir bildirimde bulunmuştu.Konuya ilişkin yeni duyuruda;  1 Mayıs 2024 tarihi ve öncesinde düzenlenmiş olup; eşyanın sevk halinde olması, geçici depolama […]

İsrail’e Yönelik Kısıtlamalar ve Süveyş Kanalındaki Gelişmelerle İlgili Olarak İhracat Taahhüdünü Yerine Getirmekte Zorlanan Firmalara Ek Süre Tanınması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  İsrail’e Yönelik Kısıtlamalar ve Süveyş Kanalındaki Gelişmelerle İlgili Olarak İhracat Taahhüdünü Yerine Getirmekte Zorlanan Firmalara Ek Süre Tanınması Hk.Duyuru Özeti:Ülkemizce İsrail’e yönelik olarak uygulanan ihracat ve ithalat işlemlerinin kısıtlanması kararı ile mezkûr durumla bağlantılı olarak Süveyş Kanalı’nda lojistik faaliyetlerinde yaşanan aksamalar sebebiyle ihracat tahhütlerini yerine getirmekte zorlanan firmaların ihracat taahhütlerini yerine getirmelerini teminen Ticaret […]

İhracı Kayda Bağlı Muhtelif Tarım Ürünlerinin İhracat Prosedürlerinde Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tarım Ürünleri Konu:  İhracı Kayda Bağlı Muhtelif Tarım Ürünlerinin İhracat Prosedürlerinde Değişiklik Yapılması Hk.Duyuru Özeti:Muhtelif tarihli düzenlemeler ile;Aşağıda detaylarına yer verilen tarım ürünleri “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi” ne eklenmiş ve söz konusu eşyanın ihracatının kayıt işlemlerinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatör olarak atanmıştı.  Patates (taze ve soğutulmuş) (GTP:0701.90) Kuru Soğan (GTP: 0703.10.19.00.11) Dondurulmuş Patates (GTP: 2004.10) […]

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Gıda – PlastikKonu:  Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Duyuru Özeti:2019/44 sayılı Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğ’inde bazı değişiklikler yapılmıştır.  —  Tebliğ’in “Genel Kurallar” başlıklı 5. Maddesinin 5/a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Ek-1’de yer alan Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesinde yer […]

8541.42.00.00.00 Fotovoltaik Hücreler Tanımlı Ürünlerin Gözetim Kıymetinin Yükseltilmesiı Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  8541.42.00.00.00 Fotovoltaik Hücreler Tanımlı Ürünlerin Gözetim Kıymetinin Yükseltilmesiı Hk.Duyuru Özeti:27.01.2023 tarihli 2023/2 sayılı Tebliğ kapsamında;8541.42.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler”  tanımlı ürünlere ileriye yönelik 60 ABD Doları/Kg gözetim kıymeti uygulanmaktaydı.04.05.2024 tarihli değişiklik ile;İlgili ürüne uygulanmakta olan gözetim kıymeti 85 ABD Doları/Kg’a çıkarılmıştır.  GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti(ABD Doları/Kg*) […]

2022 – 2023 Yıllarında AB Resmi Gazetesinde Yayımlanan Sınıflandırma Kararlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  2022 – 2023 Yıllarında AB Resmi Gazetesinde Yayımlanan Sınıflandırma Kararlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği Hk.Duyuru Özeti:Muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmeye yönelik Tarife-Sınıflandırma Kararlarına ilişkin 40 seri nolu Gümrük Genel Tebliği yayımlanmıştır.2022 – 2023 Yıllarında AB Resmi Gazetesinde Yayımlanan […]