8541.43.00.00.00 Fotovoltaik Hücreler Tanımlı Ürünlere İlişkin Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Güneş Enerjisi  Konu:  8541.43.00.00.00 Fotovoltaik Hücreler Tanımlı Ürünlere İlişkin Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.Duyuru Özeti:8541.43.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” tanımlı eşyadan birim kıymeti  25 USD/Kg  altında olanlarının ithalatı 2020/5 sayılı Tebliğ kapsamında gözetime tabi tutulmaktadır.  G.T.İ.P. Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti  (ABD Doları/Kg*) 8541.43.00.00.00 Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler 25 Tebliğ’in “Başvuru Formuna Eklenecek Diğer […]

Gürcistan Üzerinden Üçüncü Ülkelere Transit Geçiş Yapacak Araçlar İçin Zorunlu Güzergah Kapsamının Genişletilmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  Gürcistan Üzerinden Üçüncü Ülkelere Transit Geçiş Yapacak Araçlar İçin Zorunlu Güzergah Kapsamının Genişletilmesi Hk.Duyuru Özeti: Son dönemde yaşanılan gelişmeler doğrultusunda Sarp Gümrük Kapısında oluşan yoğunluğun önlenmesine yönelik Ticaret Bakanlığınca bazı idari tedbirler alınmaktadır.Bu çerçevede, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Gümrük Kapılarından ülkemize giriş yapıp Gürcistan üzerinden üçüncü ülkelere transit geçiş yapacak araçlar giriş gümrük idarelerince öncelikle Aktaş […]

Menşe Şahadetnamesinin Sonradan İbrazı ve Usulsüzlük Cezaları Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  Menşe Şahadetnamesinin Sonradan İbrazı ve Usulsüzlük Cezaları Hk.Duyuru Özeti:Menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceği durumlar Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesi ile düzenlenmektedir.Bazı gümrük idarelerince menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edilmesine dair beyannameye “S” ibaresi yazılmaması nedeniyle bu konuda bir düzenleme olmamasına rağmen usulsüzlük cezalarının uygulandığı tespit edilmiş ve uygulamada yeknesaklığı teminen 89949163 sayılı yazı yayımlamıştır.Gümrük Yönetmeliğinin 38/2 nci maddesi […]

Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracatına Uygulanan Kısıtlamanın Uzatılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Zeytinyağı Konu:  Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracatına Uygulanan Kısıtlamanın Uzatılması Hk.Duyuru Özeti:2022-2023 sezonunda dünyanın önde gelen zeytin üreticisi ülkelerdeki rekolte düşüklüğü, buna mukabil ülkemizdeki rekolte artışı, ülkemiz zeytin ve zeytinyağına yönelik dış talebi artırmış, bu durumun yurtiçi zeytin yağı fiyatları üzerindeki fiyat baskısını azaltabilmek amacıyla bazı tedbirler alınmıştı.İlk etapta her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında […]

Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşya Listesi – Talep/İtiraz Duyurusu Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşya Listesi – Talep/İtiraz Duyurusu Hk.Duyuru Özeti:Askıya Alma Sistemi ; Ülkemizde ve AB’de üretimi olmayan hammadde ve ara mamul niteliğindeki sanayi ürünleri için gümrük vergilerinin sıfırlanması (askıya alma) veya tarife kontenjanı açılması suretiyle  sanayicilerin hammaddelere erişiminin kolaylaştırılmasını ve uluslararası piyasada rekabetçiliğinin artırılmasını hedefleyen sistemdir.Hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin […]

1703 Tarifesindeki “Melasların” Kayda Alınmak Suretiyle Gözetim Kapsamına Alınması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tarım Ürünleri  Konu:  1703 Tarifesindeki “Melasların” Kayda Alınmak Suretiyle Gözetim Kapsamına Alınması Hk.Duyuru Özeti:2022/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bazı tarım ürünlerinin kayda alınmak suretiyle gözetim uygulamasına ilişkin düzenleme yürürlükte bulunmaktadır.İlgili Tebliğ’e 16.10.2023 tarihinde yapılan ekleme ile;“1703 – Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar” tanımlı ürünler kayda alınmak suretiyle gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır.Söz konusu […]

0802 Tarifesindeki Badem ve Cevizlerin Gümrük Vergisi Oranları ve Ek Mali Yükümlülük Tutarlarının Arttırılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tarım Ürünleri (Badem-Ceviz) Konu:  0802 Tarifesindeki Badem ve Cevizlerin Gümrük Vergisi Oranları ve Ek Mali Yükümlülük Tutarlarının Arttırılması Hk.Duyuru Özeti:16.10.2023 tarihinde İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yapılan değişiklikler ile;  0802.11 ve 0802.12 tarifesindeki bademlerin ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları %2’den %15’e, 0802.31 ve 0802.32 tarifesindeki cevizlerin ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları da %4’ten %15’e, Yükseltilmiştir.Aynı zamanda ilgili ürünlere uygulanacak […]

Bazı Tekstil, Giyim ve Ev Tekstili Ürünlerine Uygulanmakta Olan İlave Gümrük Vergisi Oranlarının Arttırılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tekstil Konu:  Bazı Tekstil, Giyim ve Ev Tekstili Ürünlerine Uygulanmakta Olan İlave Gümrük Vergisi Oranlarının Arttırılması Hk.Duyuru Özeti:İlave Gümrük Vergisine ilişkin hususlar 3351 sayılı Karar ile düzenlenmektedir.16.10.2023 tarihinde yayımlanan 7709 sayılı Karar ile;  —  3351 sayılı İGV  Kararının Ek-1 Sayılı Tablosunda yer alan bazı bazı tekstil, giyim ve ev tekstili ürünlerinde uygulanmakta olan ilave gümrük vergisi oranları arttırılımıştır.  —  Değişik kapsamında 51. Fasıldan başayıp 63. […]

1703.10/90 Tarifesindeki Şeker Melaslarının Nihai Kullanım Kapsamının Değiştirilmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tarım Ürünleri  Konu:  1703.10/90 Tarifesindeki Şeker Melaslarının Nihai Kullanım Kapsamının Değiştirilmesi Hk.Duyuru Özeti:1703.10 ve 1703.90 tarifelerinde sınıflandırılan ürünlere genel olarak %31,5 gümrük vergisi uygulanmaktadır Söz konusu ürünlerin nihai kullanım kapsamında “1905, 2102.10.31, 2102.10.39 ve 2207 gümrük tarife pozisyonlu ürünler ve yem sanayiinde kullanılmak üzere” ithal edilmesi halinde ise gümrük vergisi %0 olarak uygulanmaktaydı.16.10.2023 tarihinde yayımlanan 7710 sayılı Karar kapsamındaki değişiklik ile;  İlgili ürünlerin […]

Süt, Krema ve Terayağı Tanımlı Ürünlerin İhracat Prosedüründe Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Süt Ürünleri  Konu:  Süt, Krema ve Terayağı Tanımlı Ürünlerin İhracat Prosedüründe Değişiklik Yapılması Hk.Duyuru Özeti: Muhtelif tarihli düzenlemeler ile;Aşağıda detayları verilen ürünler “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi” ne 64-65 inci sıralar olarak eklenmiş ve söz konusu eşyanın ihracatının kayıt işlemlerinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatör olarak atanmıştı.  64- Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya […]