ÖNEMLİ – 7318 Tarifesindeki Vida, Civata, Somun vb. Eşya İthalatına Gözetim Uygulanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  ÖNEMLİ – 7318 Tarifesindeki Vida, Civata, Somun vb. Eşya İthalatına Gözetim Uygulanması Hk.Duyuru Özeti:Aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen ve 7318 tarifesinde sınıflandırılan muhtelif ürünlerin ürünlerin ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmesine ilişkin Tebliğ paylaşılmıştı.Önemli Not : 2004/20 sayılı Tebliğ ile; belirlenen gözetim kıymetin altında olsa dahi, bir beyanname kapsamında ilgili GTİP’ten brüt 100 kilogram […]

Çin Menşeli “Granit – 6802.23 ve 6802.93” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önlemlerinin Devamına Karar Verilmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Granit Konu:  Çin Menşeli “Granit – 6802.23 ve 6802.93” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önlemlerinin Devamına Karar Verilmesi Hk.Duyuru Özeti:Çin menşeli 6802.23 ve 6802.93 GTP’leri altında sınıflandırılan “Granit” tanımlı ürünlere dampinge karşı kesin önlem uygulanmakta olup,Bahse konu önlemlere ilişkin 2023/19 sayılı Tebliğ kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştı.Mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana […]

Muhtelif GTİP’lerde Sınıflandırılan Eşya İthalatına Gözetim Uygulanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  Muhtelif GTİP’lerde Sınıflandırılan Eşya İthalatına Gözetim Uygulanması Hk.Duyuru Özeti:Muhtelif GTİP’lerde sınıflandırılan ürünler 2003/10 sayılı Tebliğ kapsamında gözetime tabi tutulmaktaydı.17.05.2024 tarihli 2024/6 sayılı Tebliğ ile;Aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen ürünlerin ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.  —  Gözetim belgesi başvuruları elektronik ortamda yapılabilmekte olup, belge geçerlilik süreleri 6 aydır.  —  […]

7318 Tarifesindeki Vida, Civata, Somun vb. Eşya İthalatına Gözetim Uygulanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  7318 Tarifesindeki Vida, Civata, Somun vb. Eşya İthalatına Gözetim Uygulanması Hk.Duyuru Özeti:7318 tarifesinde sınıflandırılan muhtelif ürünler 2004/20 sayılı Tebliğ kapsamında gözetime tabi tutulmaktaydı.16.05.2024 tarihli 2024/5 sayılı Tebliğ ile;Aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen ürünlerin  ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.  GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Dolan/Kg*) 7318.11.00.00.00 Tirfonlar 6 […]

6806.10 Tarifesindeki Dökme Seramik Elyaf ve Seramik Elyaf Battaniye Tanımlı Ürünlerin Gözetim Kapsamına Alınması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Seramik Elyaf Konu:  6806.10 Tarifesindeki Dökme Seramik Elyaf ve Seramik Elyaf Battaniye Tanımlı Ürünlerin Gözetim Kapsamına Alınması Hk.Duyuru Özeti:16.05.2024 tarihli 2024/4 sayılı Tebliğ ile;“6806.10.00.00.11 – Dökme Seramik Elyaf” ve “6806.10.00.00.12 – Seramik Elyaf Battaniye” tanımlı ürünlere ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması getirilmiştir.  GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg) 6806.10.00.00.11 Dökme Seramik Elyaf 2,5 6806.10.00.00.12 Seramik […]

2024/21 Sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği Kapsamına Alınan Ürünler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tarım Ürünleri Konu:  2024/21 Sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği Kapsamına Alınan Ürünler Hk.Duyuru Özeti:Bazı tarım ürünlerinin ihracata ve ithalata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ticari kalite yönünden uygunluğunun gerektiğinde risk analizi esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar 2024/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile düzenlenmektedir.15.05.2024 tarihli düzenleme ile;Söz konunu […]

9105.21.00.00.00 GTİP’indeki Çin Menşeli “Elektrikle Çalışan Duvar Saatleri” Tanımlı Eşyaya Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Duvar Saatleri Konu:  9105.21.00.00.00 GTİP’indeki Çin Menşeli “Elektrikle Çalışan Duvar Saatleri” Tanımlı Eşyaya Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.Duyuru Özeti:Çin menşeli 9105.21.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “Elektrikle Çalışan Duvar Saatleri” ” tanımlı ürünlere 2019/17 sayılı Tebliğ kapsamında CIF bedelin % 23’ü oranında aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen önlem uygulanmaktadır.Yerli üretim dalının başvurusu üzerine; uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana […]

“Tıbbi Tanı Kitlerinin” İthaline İlişkin 2024/19 Sayılı Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tıbbi Malzemeler Konu:  “Tıbbi Tanı Kitlerinin” İthaline İlişkin 2024/19 Sayılı Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılması Hk.Duyuru Özeti:Tıbbi Tanı Kitlerinin ithalatı 2024/19 sayılı Tebliğ ile düzenlenmekte ve aşağıdaki tabloda tanımları belirtilen eşyanın insanlar için kullanılanlarında; ilgili gümrük beyannamelerinin tescilinde, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısı aranmaktaydı.  GTP Eşyanın Tanımı 38.22 Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan […]

AB Komisyonunun Rus Menşeli “Huş Ağacı Kontraplaklarına” Uygulamış Olduğu Anti-Damping Önlemini Türk Menşeli Ürünleri Kapsayacak Şekilde Genişletmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  AB Komisyonunun Rus Menşeli “Huş Ağacı Kontraplaklarına” Uygulamış Olduğu Anti-Damping Önlemini Türk Menşeli Ürünleri Kapsayacak Şekilde Genişletmesi Hk.Duyuru Özeti:AB tarafından 2021/1930 sayılı Uygulama Tüzüğü kapsamında Rusya menşeli huş kontrplak ithalatına kesin anti-damping vergisi  uygulanmaktadır.14 Mayıs 2024 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanan (AB) 2024/1287 sayılı Uygulama Tüzüğü’ne göre;  4412.33.10 tarifesindeki ürünlere uygulanmakta olan anti-damping vergisinin  Türkiye ve Kazakistan menşeli […]

3903.19.00.00.00 ve 3903.90.90.00.00 GTİP’lerindeki “Polistiren” Tanımlı Ürünlere Damping Soruşturması Açılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  3903.19.00.00.00 ve 3903.90.90.00.00 GTİP’lerindeki “Polistiren” Tanımlı Ürünlere Damping Soruşturması Açılması Hk.Duyuru Özeti:Muhtelif yerli üretici firmalar tarafından yapılan başvuruya istinaden;Çin, Tayvan, Hindistan, Kore, Rusya ve Tayland menşeli 3903.19.00.00.00 ve 3903.90.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “Diğerleri” eşya tanımlı polistiren tanımlı ürün ithalatlarına yönelik bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.  Soruşturmaya taraf olmak isteyen ilgililerin konuya ilişkin görüşlerini belirlenen süreler içerisinde sunmaları gerekmektedir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici […]