Çin Menşeli 8408.90.41.90.00 GTİP’inde Sınıflandırılan Dizel Motorlara Dampinge Karşı Önlem Getirilmesi Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR: Dizel Motorlar Konu:  Çin Menşeli 8408.90.41.90.00 GTİP’inde Sınıflandırılan Dizel Motorlara Dampinge Karşı Önlem Getirilmesi Hk. Duyuru Özeti: Çin menşeli 8408.90.41.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “gücü 15kW’ı geçmeyen dizel motorlar” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılmıştı. Yürütülen soruşturma sonucunda; Soruşturma konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edilmiş ve aşağıdaki […]

2022/25 Sayılı Araç Parçalarının İthalat Denetimine İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR:  Otomotiv Konu:  2022/25 Sayılı Araç Parçalarının İthalat Denetimine İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk. Duyuru Özeti: Araç Parçalarının İthalat Denetimine ilişkin 2022/25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinin denetime tabi ürünler listesinde yer alan “8708.21.10.00.00” GTİP numaralı maddede yer alan “Diğerleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, Aynı GTİP numaralı maddeden sonra gelmek üzere “8708.21.90.00.00/Diğerler”i tanımlı madde eklenmiştir. (Sarı ile […]

İhracat Bedellerinin Yüzde 25’inin TCMB’ye Satılması Uygulaması Hakkında Soru ve Cevaplar

   İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  İhracat Bedellerinin Yüzde 25’inin TCMB’ye Satılması Uygulaması Hakkında Soru ve Cevaplar Duyuru Özeti: İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB İhracat Genelgesine eklenen Ek Madde ile; 03.01.2022 tarihinden itibaren İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’inin bankaya satılmasına ve bu bedellerin banka tarafından Merkez Bankasına satılmasına ilişkin yeni bir hüküm hüküm eklenmişti. İstanbul Maden […]

2022/18 Sayılı Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR:  Tekstil/Konfeksiyon/Deri Konu:  2022/18 Sayılı Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk. Duyuru Özeti: Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine ilişkin 2022/18 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinin ithalat denetime tabi ürünler listesinde yer alan “6201.12.10.00.14” ibaresi “6201.30.10.00.14” olarak, “6201.13.90.00.13” ibaresi “6201.40.90.00.13” olarak, “6201.92.00.00.18” ibaresi “6201.30.10.00.19” olarak değiştirilmiş, […]

2022/16 Sayılı Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR:  Tıbbi Cihazlar Konu:  2022/16 Sayılı Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk. Duyuru Özeti: Tıbbi Cihazların İthalat Denetimine ilişkin 2022/16 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinin denetime tabi ürünler listesinde yer alan “3822.00.00.90.19” ibaresi “3822.90.00.00.19” olarak değiştirilmiştir. Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ. Not : 3822.00.00.90.19 GTİP’i 2022 yılı itibarıyla Türk Gümrük Tarife Cetvelinden […]

2022/1 Sayılı İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  2022/1 Sayılı İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler Hk. Duyuru Özeti: 2022/1 sayılı Tebliğ ile; standardı belirlenen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir. Söz konusu Tebliğ’in “İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Tabi Ürünler” listesinde yer alan “7225.30.90.00.00” GTİP numaralı madde, “7225.30.90.00.11/ Asitlenmiş Olanlar” şeklinde […]

“Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Eğitimi” Webinarı / YOUTUBE

   Konu:  “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Eğitimi” Webinarı / YOUTUBE  Duyuru Özeti:   “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Eğitimi – Webinarı” SGM Lojistik Direktörü Sayın Yalçın DORMAN’ın sunumu ile; 270 kişinin üzerinde yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiştir. Ekli ajandanın dışında konuya ilişkin soru/cevap kısmına ve güncel işleyişe dair bilgilendirmelere yer verilen Webinarın kaydını Youtube sayfamızdan izleyebilirsiniz…. AJANDA ; Incoterms 2020 Karayolu Eşya Taşımacılığında Uluslararası […]

8703 Tarifesindeki Binek Otomobillerin ÖTV Hesaplamasına Esas Matrahlarında Değişiklik Yapılması Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR:  Otomotiv Konu: 8703 Tarifesindeki Binek Otomobillerin ÖTV Hesaplamasına Esas Matrahlarında Değişiklik Yapılması Hk. Duyuru Özeti: 13/01/2021 tarihli 5096 sayılı Karar ile; ÖTV Kanunu’na ekli II sayılı listede yer alan 8703 tarifesinde sınıflandırılan bazı otomobillerin özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişiklik yapılmıştır.    —   Düzenleme kapsamındaki araçlar için özel tüketim […]

Fas’ın Türkiye Menşeli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerine Yönelik İlave Vergi Uygulamasının Tarihinin Uzatılması Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR:  Tekstil ve Konfeksiyon Konu:  Fas’ın Türkiye Menşeli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerine Yönelik İlave Vergi Uygulamasının Tarihinin Uzatılması Hk. Duyuru Özeti: Türkiye ve Fas arasında 2006 yılında uygulamaya konulmuş olan bir serbest ticaret anlaşması bulunmakta olup, bu anlaşmanın da etkisiyle Türkiye’nin Fas’a gerçekleştirdiği ihracat süreç içerisinde artarak 2019 yılı itibariyle 2,3 milyar dolara ulaşmış […]

2021/13 Sayılı Kıymet Kriterli Gözetim Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelgenin Yürütmesinin Durdurulması Hk.

   İLGİLİ SEKTÖR:  Genel  Konu:  2021/13 Sayılı Kıymet Kriterli Gözetim Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelgenin Yürütmesinin Durdurulması Hk. Duyuru Özeti: Gözetim Uygulamasına İlişkin Karar ve ilgili gözetim tebliğleri kapsamında gümrük idarelerince yapılacak işlemler 2019/1 sayılı “Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması Genelgesi” ile düzenlenmektedir. Kıymetin gözetim kıymetine çıkarılmasını sağlayacak şekilde yurtdışı gider beyan edilerek buna tekabül eden ithalat […]