Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki 2010/6 sayılı Tebliğ’de değişiklikler yapan 2018/1 sayılı Tebliğ 16/02/2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Tanımlar başlıklı 4 üncü maddede yer alan  “Kullanıcı şirket”,  “Sınai ve ticari şirket”, ve  “Ticari şirket” tanımlarında değişiklik yapılmıştır.

Tebliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında geçen “daha önce organik bağın olmadığı yurt dışındaki şirkete ortak olunması” ibaresindeki ORGANİK ibaresi ORTAKLIK olarak değiştirilerek  “daha önce ortaklık bulunmayan yurt dışındaki şirkete ortak olunması” şeklinde düzenlenmiştir.

Desteklenecek faaliyetlerin oran ve miktar bazında detaylarına yer verilen 6 ncı maddeye iki ilave bent eklenmiş ve böylelikle;

  • Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında kiralanan depo kira gideri ile Genelgede belirtilen depolama hizmetlerine yönelik giderler % 50 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar,
  • İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinin faaliyette bulunması amacıyla kiralayacakları yurt dışı ofislerin kira giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

Destek kapsamına alınmıştır.  
 
  
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.