Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde (YKTS) Kayıtlı E-Posta Adreslerinin Güncel Tutulması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde (YKTS) Kayıtlı E-Posta Adreslerinin Güncel Tutulması Hk.

Duyuru Özeti:


Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (YKTS) : Gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişi veya temsilcilerinin bilgilerinin elektronik ortamda kaydı, takibi ve kontrolü amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’nde (YKTS) firma iletişim bilgileri hanesine kayıtlı elektronik posta adreslerinin her bir temsilci tarafından silinerek kendisine ait elektronik posta adresinin yazılması sonucunda, iletilen bilgilendirme e-postalarında sorunlar yaşanması üzerine; Gümrükler Genel Müdürlüğü 00083030567 sayılı yazıyı yayımlamıştır.

YKTS’de firma bilgileri alanında yalnızca bir adet elektronik posta adresi girilebildiğinden elektronik bildirimlerin sağlıklı bir şekilde iletilebilmesini teminen ithalat beyannamelerinde alıcının YKTS’de kayıtlı elektronik posta adresine,

İhracat beyannamelerinde ise göndericinin YKTS’de kayıtlı elektronik posta adresine ilaveten beyannameyi tescil eden doğrudan/dolaylı temsilcilerin (beyannamenin 54 numaralı hanesinde yer alan) YKTS’de onaylı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postası gönderilmesine ilişkin teknik düzenleme yapıldığı,


YKTS’de kayıtlı elektronik posta adreslerinin güncelliğinin sağlanmasının önemli olduğu,

Bildirilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]