Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi Hk.Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı “Yükümlü Kayıt Takip Sistemi” konulu yazısı aşağıda yer almaktadır.
Bilindiği üzere Yükümlü Kayıt Takip Sistemi ‘ne (YKTS) kayıt olma süresi 21.12.2015 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihten sonra YKTS sistemine onaylı kaydı olmayan firmaların ve elektronik ortamda beyanda bulunma işlemlerini doğrudan veya dolaylı temsilcileri vasıtasıyla  işlem yapılmasına müsaade edilmeyecektir.
Uygulama başladığında aksaklık yaşanmaması için 01 Ekim 2015 tarihinden itibaren işlem yoğunluğu az olan gümrük idarelerinden başlayarak YKTS-BILGE Sistemi entegrasyonu deneme amaçlı devreye alınacaktır.
YKTS sisteminde henüz kaydı gerçek/tüzel kişiler ile temsilcilerin kaydının mağduriyet yaşamaması için ivedilikle tamamlanması gerekmektedir.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605/161.99
Konu : Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’ne firma tanımlama süresi sisteme kaydolmamış yükümlüler için Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile 21.12.2015 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süre sonunda ise YKTS sisteminde onaylı kaydı olmayan gerçek/tüzel kişilerin ve elektronik ortamda beyanda bulunma işlemlerini doğrudan veya dolaylı temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirmek isteyen gerçek/tüzel kişilerin, YKTS sisteminde onaylı kaydı olmayan doğrudan veya dolaylı temsilcileri aracılığıyla işlem yapmasına müsaade edilmeyecektir.
Bu itibarla, uygulama başladığında sistemde aksaklık yaşanmaması amacıyla 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren işlem yoğunluğu az olan gümrük idarelerinden başlayarak YKTS-BILGE Sistemi entegrasyonu deneme amaçlı olarak devreye alınacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gerek deneme aşamasında gerekse Tebliğin yürürlüğe gireceği tarihte mağduriyet yaşanmaması bakımından YKTS sisteminde henüz kaydı olmayan gerçek/tüzel kişiler ile temsilcilerin kaydının ivedilikle tamamlanması hususunda gereğini rica ederim.
 
Jale ARSLAN
Bakan a.
Daire Başkanı