“YEŞİL BİLİŞİM” SEMİNERİNE DAVETLİSİNİZ!“YEŞİL BİLİŞİM” SEMİNERİNE DAVETLİSİNİZ!

18 Haziran 2013 Salı / 10.00 – 14.30 

Küresel veri birikimi her yıl yaklaşık 75 kat artmakta ve artık Zetabyte dediğimiz (10^21) seviyenin de üstüne çıkılmaktadır. Her 13 yılda bin (1000) katına çıkacağı öngörüldüğünden bu yoğunlukta verinin saklanılması için gereken enerjinin nasıl üretileceği de çok önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bilgi teknolojilerinin enerjiye olan ihtiyacı üstel olarak büyürken, sanayinin ihtiyacı olan enerjinin ve diğer tüketici ihtiyaçları için, örneğin ısıtma, soğutma ve aydınlanma için gereken enerjinin de artıyor olması sorunu daha da zorlaştırmaktadır.

 

Çevreyi kirletmeden ve doğa üzerinde stres yaratmadan, daha az enerjiyle çalışan cihazların ve veri merkezlerinin tasarımı konusundaki çalışmalarla, “yeşil bilişim” diye adlandırdığımız araştırma ve geliştirme konularına ağırlık verilmesi artık kaçınılmaz olmuştur. Enerji probleminin dışında bilgi teknolojileri atıkları ve bilgisayar bileşenleri için gereken kimyasalların atıkların kontrol ve yönetimi de dikkate alınması gereken konulardır. İş dünyasında ve günlük hayatta artık vazgeçilmez yeri olan mobil haberleşme ve bilgisayar sistemlerinin çevreye olan etkisinin daha iyi anlaşılması ve sorunlar çok daha büyümeden dikkate alınarak, çözümler üzerinde çalışılması ve yeşil bilişim teknolojilerine ağırlık verilmesi büyük önem taşımaktadır.

 

Yeşil bilişim teknolojilerinin büyümekte olan sorunlara bakış açısı ve getirilen çözümlerin tartışılması ve bu çözümlerin ticari ve sanayi hayata olan etkisinin üyelerimizce değerlendirebilmesi için Odamızca bir bilgilendirme semineri düzenlenecektir. 

 

Anılan seminerin amacı; bilişimde çevreye ve sağlığa zarar vermeden üretim ve kullanım konularında dikkat çekmek az enerji harcayan ve geri-dönüşümlü tüketimi teşvik eden tüketici ürünleri hakkında (özellikle elektronik atık niteliğindeki tüm ürünler olmak üzere LED bazlı elektrikli aydınlanma cihazları ve az enerji tüketimini teşvik eden diğer ev cihazları) üyelerimizi bilinçlendirmek, yönlendirmek ve pazar imkanlarını tanımalarını sağlamaktır.

 

Bu itibarla, 18 Haziran 2013 Salı günü 10:00 – 14:30 saatleri arasında Oda’mız Merkez Binası 5. Kat Meclis Salonunda düzenlenecek olan “ Yeşil Bilişim” konulu ücretsiz seminere katılım için ekteki formu doldurarak en geç 17 Haziran 2013 tarihine kadar Odamıza iletmenizi rica ederiz.

 

Programın Amacı

Yeşil Bilişim konusunda üyelerimizin bilgilendirilmesi.

Kapsamı

Yeşil bilişim teknolojilerinin büyümekte olan sorunlara bakış açısı, getirilen çözümlerin tartışılması ve bu çözümlerin ticari ve sanayi hayata olan etkisinin değerlendirilebilmesi

Yöntemi

Bilgilendirme semineri.

Konuşmacılar

Prof.  Fred Chong– Kaliforniya Üniversitesi -Bilgisayar Müh.  Bölümü Yöneticisi

Murat Dursun-MOBİSAD Başkanı ve İTO Meclis Üyesi

Neşet Decdeli-BTK-Teknik Düzenlemeler Dairesi-Bilişim Uzmanı 

Türker Eroğlu-İBB Atık Yönetimi Müdürü

Prof. Dr. Özgür Barış Akan-Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Yeri

İTO Merkez Binası 5. Kat Meclis Salonu

Tarih / Saat

 18 Haziran 2013 Salı  /  10.00 – 14.30

Hedef Kitle

Tüm üyelerimiz.

Katılım

Ücretsizdir.


 Geniş Bilgi İçin:

Telefon           : 212 455 48 51 – 52  Faks   : 212 455 48 59       

e-posta (lar):  [email protected]  / [email protected]   /  [email protected]