Yeni, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun Yayımlanması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Yeni, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun Yayımlanması Hk. 

Duyuru Özeti:

Ürün güvenliği ve teknik mevzuata ilişkin hususlar, 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanun” ile düzenlenmekteydi.

12.03.2020 tarihinde yayımlanan 7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” ile 4703 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış olup, ürünlerin güvenli ve teknik düzenlemelere uygun olmasına, piyasa gözetimi ve denetimine, ilgili kuruluşların yükümlülüklerine ilişkin hususlar yeniden belirlenmiştir.

Önemli Not : 7223 sayılı Kanun 1 Yıl sonra yürülüğe girecek olup, halihazırda mevcut Kanun hükümlerinin 1 yıl daha yürürlükte kalacağı anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, uygulamaya ilişkin ikincil mevzuatın da yeniden belirlenmesine kadar, mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir.

Yeni düzenlemenin geneline baktığımızda: Ürünlerin güvenliğine ilişkin sorumluluk ve yükümlülüklerin daha net bir şekilde ifade edildiği görülmektedir.

İmalatçıların, yetkili temsilcinin, ithalatçının ve dağıtıcının yükümlülükleri ayrı ayrı başlıklar altında detaylandırılmıştır.

Ürünün, bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde, bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısını zararı tazmin etmekle yükümlü tutan “Ürün Sorumluluğu Tazminatı” getirilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz