Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanma Mecburiyeti Ertelendi.Numara :

79

 

Tarih :

29.06.2013

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/79

KONU: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanma Mecburiyeti Ertelendi.

29 Haziran 2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de 427 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Bu Tebliğ ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (a) ve (b) bentleri ile 6 numaralı bölümünün ikinci paragrafında yer alan 1/7/2013 tarihleri1/10/2013 olarak değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeye göre:

  • 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilecekledir.
     
  • Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmak zorundadırlar.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

KAYNAK