Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair KararKarar Sayısı : 2015/7496
Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 9/2/2015 tarihli ve 16845 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Karar için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150408-14-1.pdf
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE