Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Tohumu Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Açılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Tarım Ürünleri – Ayçiçek Yağı 

Konu:  Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Tohumu Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Açılması Hk.

Duyuru Özeti:
  • 1206.00.91.00.19 – 1206.00.99.00.19 GTİP’lerindeki “Yağlık Ayçiçeği Tohumu” tanımlı ürünlere %27 gümrük vergisi,
  • 1512.11.91.00.00 GTİP’indeki “Ham Ayçiçek Tohumu Yağı” tanımlı ürüne ise %36 gümrük vergisi,
Uygulanmaktadır. 

26.01.2024 tarihinde yayımlanan 8142 sayılı Karar kapsamında; söz konusu eşya için geçici süreli gümrük vergilerinde indirim sağlayan tarife kontenjanları açılmıştır.

 
GTİPEşyanın TanımıTarife Kontenjanı Miktarı (Ton)Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%)Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu
1206.00.91.00.19Diğerleri100.000%27
%12
15.04.2024
(Bu tarih dahil)
1206.00.99.00.19Diğerleri
1512.11.91.00.00Ayçiçek Tohumu Yağı250.000%36
%22

Aynı gün yayımlanan Tebliğ ile de; söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlenmiştir.
  • Ekli tabloda yer alan tarife kontenjanlarının dağıtımı Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY) ile tarife kontenjanı dönemi içerisinde yapılacaktır.
  • Gümrük beyannamesinin tescili esnasında ilgili muafiyet kodunun seçilmesi suretiyle tarife kontenjanlarından yararlanılacağının beyan edilmesi müracaat hükmündedir.
  • Tarife kontenjanları, bir gümrük beyannamesi kapsamında en fazla ekli tablodaki azami miktar sütununda belirtilen miktarlar kadar kullandırılır. Azami miktarı aşan kısım için ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır. Söz konusu tarife kontenjanları için beyanname tescil tarihini takip eden 3 gün içinde yeniden tarife kontenjanından faydalanılamaz.
GTİPEşyanın TanımıTarife Kontenjanı Dönemi SonuAzami MiktarTahsisat Yöntemi
1206.00.91.00.19Diğerleri15.04.2024
(Bu tarih dahil)
8.000 tonBSGTY
1206.00.99.00.19DiğerleriBSGTY
1512.11.91.00.00Ayçiçek Tohumu Yağı8.000 tonBSGTY


Konuya ilişkin Karar’a ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Konuya ilişkin Tebliğ’e ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]