Yabancı Plakalı Taşıtla Antrepodan Eşya TaşınmasıYABANCI PLAKALI TAŞITLA ANTREPODAN EŞYA TAŞINMASI 

Ülkemize demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve gümrük antrepolarına veya geçici depolama yerine alınan eşyaların bu yerlerden karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere (çıkış ülkesinden farklı bir ülkeye) yapılan taşımaların, Bakanlığımızdan uluslararası taşımacı yetki belgesi almış taşımacıların yetki belgesinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlarca,

Karayoluyla gümrük antrepolarına veya geçici depolama yerine gelen eşyaların bu yerlerden çıkış ülkesinden farklı başka bir ülkeye taşınması ise Türk plakalı taşıtların yanı sıra uluslararası ikili ve çok taraflı karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıkça izin verilmiş yabancı plakalı taşıtlarca,

yapılabilmektedir.


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :44873033/010.07.01

Konu : Yabancı plakalı taşıtla antrepodan

eşya taşınması hk.

29.04.2014 / 100703

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 26/08/2010 tarihli ve 11236 sayılı yazımız

b) 27/06/2012 tarihli ve 14209 sayılı yazımız

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan ve bir örneği ekte gönderilen, 22/04/2014 tarihli ve 20004 sayılı yazıda, ülkemize/ülkemizden yapılacak olan uluslararası yolcu ve eşya taşımalarının 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddesi ile bu Kanuna istinaden hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 65 inci ve 66 ncı maddeleri ile düzenlendiği belirtilerek, mezkûr Kanun ve Yönetmelik kapsamında;

– Ülkemize demiryolu, denizyolu ve havayoluyla gelen ve gümrük antrepolarına veya geçici depolama yerlerine alınan eşyaların, bu yerlerden karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere (çıkış ülkesinden farklı bir ülkeye) taşınmasının, Bakanlıklarından uluslar arası taşımacı yetki belgesi almış taşımacıların yetki belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlarca,

– Karayoluyla gümrük antrepolarına veya geçici depolama yerlerine gelen eşyaların, bu yerlerden çıkış ülkesinden farklı bir ülkeye taşınmasının, Türk plakalı taşıtların yanı sıra uluslararası ikili ve çok taraflı karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıkça izin verilmiş yabancı plakalı taşıtlarca, yapılabileceği bildirilmektedir.

Yukarıda belirtilen hususların bağlantınız gümrük idarelerine tebliğini ve ilgili hükümlere titizlikle uyularak işlem yapılmasını rica ederim.

    Sefa EKİN

    Bakan a.

    Genel Müdür Yardımcısı

EK: 1 yazı örneği

DAĞITIM:

Batı Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Batı Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Ege Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Fırat Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gap Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İpekyolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı :32913154-235/02

Konu : Yabancı plakalı taşıtlar

22.04.2014 / 20004

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi :11.04.2014 tarih ve 7140 sayılı yazınız.

İlgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, ülkemize/ülkemizden yapılacak olan uluslararası yolcu ve eşya taşımaları 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 12 nci ve 13 üncü maddesi ile bu Kanuna istinaden hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 65 inci ve 66 ncı maddeleri ile düzenlenmiştir.

Buna göre, mezkur Kanun ve Yönetmelik kapsamında;

– Ülkemize demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve gümrük antrepolarına veya geçici depolama yerine alınan eşyaların bu yerlerden karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere (çıkış ülkesinden farklı bir ülkeye) yapılan taşımaların, Bakanlığımızdan uluslararası taşımacı yetki belgesi almış taşımacıların yetki belgesinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlarca,

– Karayoluyla gümrük antrepolarına veya geçici depolama yerine gelen eşyaların bu yerlerden çıkış ülkesinden farklı başka bir ülkeye taşınması ise Türk plakalı taşıtların yanı sıra uluslararası ikili ve çok taraflı karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıkça izin verilmiş yabancı plakalı taşıtlarca,

yapılabilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

    Ali Rıza YÜCEULU

    Genel Müdür V.