Üzerinde Yazılım Programı Yüklü Mesnetler İçin ÖTV Tahsili Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Elektronik

Konu: Üzerinde Yazılım Programı Yüklü Mesnetler İçin ÖTV Tahsili Hakkında

Duyuru Özeti:

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği, üzerinde yazılım programı yüklü mesnetlerin ÖTV’ye tabi olup olmadığına ilişkin 2002 yılında verilmiş olan Maliye Bakanlığı görüşünün geçerli olup olmadığına dair bilgi talebinde bulunmuştur.

Maliye Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürülüğü'ne yönelik cevabi yazısında; bahse konu eşyaların süreç içerisinde GTİP’lerinin değiştiği ve cari ÖTV listelerinde farklı GTİP’lerin yer almasına karşın bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında ÖTV Kanununa ekli listeler dışında yapılacak değişikliğin ÖTV Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmeyeceği,

Ayrıca, KDV Kanununun 21 inci maddesi hükmü uyarınca değeri veya maliyeti, ithal edilen taşıyıcı ortamdan ayrılabilen verilerin kıymetinin, katma değer vergisi matrahına dahil edilerek işlem yapılması gerektiği, ancak değeri veya maliyetinin ayrıca tespit edilmesine imkan bulunmayan, dolayısıyla taşıyıcı ortamda bir bütün olarak ticarete konu edilen ve maliyeti gümrük kıymetine dahil olan veri yada komut yüklü bilgi taşıyıcıların gümrük vergisi tarhına esas kıymetinin katma değer vergisi matrahını teşkil edeceğinin tabii olduğu ifade edilmiş ve 26.04.2002 tarihli yazının geçerliliğini koruduğu bildirilmiştir.
 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.