Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Yönetmeliği HakkındaİLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Yönetmeliği Hakkındadır

Duyuru Özeti:
10/08/2017 tarihli 30150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Yönetmelik ile  elektronik ürün senetleri ile: Elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem göreceği Borsanın kuruluşuna, faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.