“Uluslararası Örgütlerin 2023 Gündeminde Sınır Ötesi E-Ticaret” Raporu Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 
Konu:  “Uluslararası Örgütlerin 2023 Gündeminde Sınır Ötesi E-Ticaret” Raporu Hk.

Duyuru Özeti:

Covid-19 pandemisinin ardından küresel ticaretin hız kazandığı 2023 yılında, sınır ötesi e-ticaret uluslararası düzeyde en çok tartışılan başlıklardan biri olarak öne çıkmıştır. Her geçen gün artan hacmiyle en küçükten en büyüğe kadar ölçeği fark etmeksizin ihracatçılar için sunduğu fırsatlar ve özellikle lojistik sektörü ve gümrükler için beraberinde getirdiği zorluklarla çok boyutlu bir politika gerektiren sınır ötesi e-ticaretin 2023 yılında yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir işlem büyüklüğüne ulaştığı tahmin edilmektedir.

Bu doğrultuda, geleneksel ticaret modellerinin yanında alternatif olarak gelişen ve önümüzdeki dönemde toplamdan aldığı payı katlanarak artırması beklenen sınır ötesi e-ticaret başlığı, son yıllardaki eğilimle paralel olarak uluslararası düzeyde ana gündem maddelerinden biri haline gelmiştir.

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve Dünya Posta Birliği gibi çeşitli uluslararası organizasyonlar nezdinde e-ticareti odağına alan toplantı ve diğer etkinlikler gündemi şekillendirmiştir. Sınır ötesi e-ticaretin varlığının en önemli çıktısı olan hız unsuru, gümrük işlemlerinin küresel ölçekte veri paylaşımına dayalı hızlı ve etkin bir şekilde yapılması ihtiyacını doğurmakta dolayısıyla gümrük idarelerine önemli bir misyon yüklemektedir.

Bu çerçevede, e-ticaretin herkes için getirdiği fırsatların ve risklerin doğru tespit edilerek küresel ölçekte tüm ülkelerce uygulanabilecek yasal bir çerçeve oluşturulması, yeknesak bir e-ticaret tanımının yapılabilmesi ve gönderilerin dolaşım hızı ve büyüyen hacmi de dikkate alınarak ülkeler ve kurumlar arasında dijital veri paylaşımının yeni yollarının aranması gerekliliği, hem gümrük hem de ticaret ekseninde çalışmalarını sürdüren uluslararası kuruluşların 2023 gündeminin en önemli konularından biri olmuştur.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında küresel e-ticaret ekosisteminde yaşanan gelişmelere ilişkin hazırlanan “Uluslararası Örgütlerin 2023 Gündeminde Sınır Ötesi E-Ticaret” raporuna ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]