Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) KurulduUlusal PGD Bilgi Sistemi (PGDBİS) Kuruldu

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 27.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ve Bildirimi Yönetmeliği” ile ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi oluşturuldu. Sistem ile PGD’de elde edilen güvensiz ve uygunsuz ürünlerle ilgili bilgiler elektronik ortamda daha sistematik bir şekilde ithalat denetimlerinde kullanılacaktır. Sistem aynı zamanda farklı kuruluşların bünyesinde kurulmuş veri tabanlarındaki ürünlere ilişkin denetim sonuçlarının, ihtiyaç duyulması halinde diğer kuruluşların kullanımına açılmasını da mümkün kılmaktadır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Basın Müşavirliği

Ulusal PGD Bilgi Sistem’nde  yalnızca güvensiz veya uygunsuz olduğu tespit edilen ürünlere ait bilgiler değil, bu ürünlerin denetimlerine ilişkin tutanaklar, ürünlerin test raporları ve ilgili olabilecek diğer belgeler de kayıt altına alınacaktır.

Bu sayede,PGD kuruluşları ile Ekonomi Bakanlığının yaptığı ithalat denetimlerine ait veriler tek havuzda toplanacak. Bilgilerin toplanacağı havuz yetkili kuruluşların erişimine açık olacak. PGD sonuçları, Bilgi Sistemine üçer aylık ve yıllık olarak kaydedilecektir. Bununla birlikte güvensizliği tespit edilen ürünlere ilişkin bilgiler bu üçer aylık süreçlerin tamamlanması beklenmeden, alınacak önlemin kesinleşmesini takip eden 7 iş günü içerisinde sisteme girilecektir.