Ukrayna’ya Düz Cam İhracatında Anti-Damping Uygulamasının Kaldırılması HkOrta Anadolu İhracatçı Birliğinin yayımladığı yazıda ;

İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya istinaden Ukrayna tarafından ülkemiz menşeli  7005.29 GTİP’li “Düz Cam” ithalatına yönelik uygulanan % 12.96 – % 23.42 oranları arasında değişen anti-damping uygulamasının kalkacağına dair Ukrayna Kurumlararası Dış Ticaret Komisyonu Kararı
01 Ekim 2015 tarihli   Ukrayna Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır.Bu tarihten itibaren 10 gün içinde anti-damping uygulamasının kalkacağı belirtilmiştir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı:70430465-TİM.OAİB.GSK.ARG2.2015/827-18006                                                                                                                                                                                                                                  08/10/2015
Konu: Ukrayna/Anti-Damping Önlemi

                                                             SİRKÜLER (S/2015) 

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Ukrayna tarafından ülkemiz menşeli “Düz Cam” (7005.29 GTİP’li) ithalatına yönelik olarak 2012 yılından bu yana %12.96- %23,42 oranları arasında değişen anti-damping önlemleri tatbik edilmekte olduğu belirtilmekte ve Kiev Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atıfla, konuya ilişkin 1 Ekim 2015 tarihinde Ukrayna Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Ukrayna Kurumlararası Dış Ticaret Komisyonu Kararı çerçevesinde mezkur önlemin ülkemiz için anılan tarihten itibaren 10 gün içerisinde kalkacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda, Ukrayna Resmi Gazetesi nüshası ve Türkçe tercümesi Ukrayna’ya ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren firmalarımızın bilgilerine sunulur.
 
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz