Ücreti Gümrükte Ödenmiş Olsa Dahi Bandrole Tabi Cihazlar İçin TRT’den Bandrol Alınması Gerektiğine Dair Yazı Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Bandrole Tabi Cihazlar

Konu:  Ücreti Gümrükte Ödenmiş Olsa Dahi Bandrole Tabi Cihazlar İçin TRT’den Bandrol Alınması Gerektiğine Dair Yazı Hk.

Duyuru Özeti:

3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu kapsamında; radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur.

Bandrolsüz cihaz satılması durumunda bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arz edilen her cihaz için hesaplanan bandrol ücretinin iki katı kadar idari para cezası öngörülmüştür.

TRT Genel Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin yazısında;
 
  • Yapılan inceleme ve denetimlerde; bandrole tabi cihaz ithalatı yapan firmaların TRT Bandrol ücretini ilgili Gümrük Saymanlık Müdürlüklerine ödedikten sonra, söz konusu cihazlar için Kurumlarından bandrol alınmadığının tespit edildiği,
  • Anılan Kanun uyarınca alınması zorunlu olan bandrollerin cihaza yapıştırılması ve cihazların bandrollü bir şekilde satılmasının yasal zorunluluk olduğu,
  • Bandrol ücretinin gümrükte ödenmiş olmasının fiilen bandrol alınması yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı,
  • Cihazların satışa konu olmaması, işletmede kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda da bandrol alınmasının zorunlu olduğu,
Bildirilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]