Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler

Konu: Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Hakkında

Duyuru Özeti:

Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimine ilişkin 2018/19 sayılı  (Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliği 16/02/2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ ile;

  • Tebliğ’in 1 no.lu “İthalatta Uygunluk Belgesine Tabi Ürünler” listesinde yer alan ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunun belgelenmesine,
  • 2 no.lu “İthalatta Bildirime Tabi Ürünler” listesinde yer alan ürünlerin bildiriminin yapılmasına ve denetimine,

ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
 
  
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.