Turquality’nin Desteklenmesi Tebliğinde Yapılan Değişiklik Hakkında




 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Turquality’nin Desteklenmesi Tebliğinde Yapılan Değişiklik Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde değişiklik yapan 2017/5sayılı Tebliğ 27.10.2017 tarihli 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bahse konu değişiklik ile daha önceki düzenlemede “şirket” başlığı altında yer almayan, “4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikler” ibaresi eklenerek bu kuruluşlar da Tebliğ kapsamına alınmıştır.

 

Yeni Hali 

Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve SDŞ’ler, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri,”

 

Eski Hali 

Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler ile DTSŞ ve SDŞ’leri,

  

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.