Türkiye ve İsviçre Menşeli Girdilerin GTS Ülkelerinde Kümülasyonu Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu: Türkiye ve İsviçre Menşeli Girdilerin GTS Ülkelerinde Kümülasyonu Hk.

Duyuru Özeti:


Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) : Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ile Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) çerçevesinde oluşturulmuş bir ekonomik işbirliği sistemidir. Bu sistemde, gelişmiş ülkeler, gelişme yolundaki (GYÜ) ve en az gelişmiş ülkelere (EAGÜ) uyguladıkları gümrük vergilerini tek taraflı olarak kısmen veya tamamen kaldırmaktadır.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin 2 seri nolu Gümrük Genel Tebliği’nde Türkiye-İsviçre menşeli girdilere dair değişiklikler/eklemeler yapılmıştır.

Türkiye ve İsviçre; ilgili GTS menşe kuralları çerçevesinde, Birlik, Türkiye, İsviçre veya Norveç menşeli girdilerin, menşeli ürünler statüsüne haiz olmak için o faydalanan ülkede, yetersiz işçilik veya işlem olarak değerlendirilen faaliyetlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, bir Tarafın GTS rejiminden faydalanan ülkenin menşeini kazandığına dair kümülasyon 1/11/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürülüğe girmiştir.

Faydalanan Ülkede yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulan Türkiye ve İsviçre menşeli ürünler, söz konusu Faydalanan Ülke menşeli olarak kabul edilecektir.

Türkiye ile AB arasındaki ticarette;

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Müfrez Form A menşe belgeleri kullanımını düzenleyen 28. Maddesi uygulanmayacaktır.

Türkiye ile İsviçre arasındaki ticarette; müfrez menşe beyanı kullanılabilecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]