TÜRKİYE – KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE) SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLER’’ programında dile getirilen konuların özeti17.05.2013 tarihinde, TOBB Plaza – Giriş Katı, Konferans Salonunda 14.00 – 17.30 saatleri arasında yapılan TÜRKİYE – KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE) SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLER’’ programında dile getirilen konuların özeti aşağıdaki gibidir.

Konu           : “TÜRKİYE – KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE) SERBEST TİCARET

                         ANLAŞMASI VE İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLER’’ Programı

Katılımcılar:

·           Dr. Sait AKMAN  

       (Marmara Üniversitesi, TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi)

·           Ufuk AKALIN

       (TURKOR Başkanı)

·           Pınar ASLAN

       (Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kore Masası Yetkilisi)

·           Pınar ERSEN ROUSK

       (Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı)

·           Bozkurt ARAN  

       (Büyükelçi (E.), TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü,

         Türkiye’nin DTÖ Nezdindeki eski Daimi Temsilcisi)

·           JEON Tae-Dong

 (Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu (Güney Kore))

                                   

 

Yer               :  TOBB Plaza – Giriş Katı, Konferans Salonu

                         Esentepe mah. Harman sk. No:10

                          Levent-Şişli/ İSTANBUL

                         

Tarih  / Saat:  17.05.2013    /      14.00 – 17.30

 

Toplantı Notları:

     Konferansın konusu, anlatılanlar ve anlaşmanın özelikle gümrüklere ilişkin kısımları ile ilgili soruların ışığında bir gerçek ortaya çıktı ki;bu toplantıda her ne kadar bu anlaşmanın oluşmasında müzakere sürecini birebir yaşayan değerli bürokratlarımız olsa da, mutlaka uygulayıcı taban olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde de yetkili ve değerli üst düzey bürokratların da katılması gerekirdi.

Konferans; Güney Kore’nin coğrafi konumu, nüfusu ile başlayıp aramızdaki ticari ilişkiler, birbirimizle olan dış ticaret hacimlerimiz, özellikli ve bizim için fırsat olan sektörlerin belirtilmesi ile devam etti. Soru cevap bölümünde sorulan soruların %95 i gümrüksel olduğundan çok net cevaplar alınamadı. Bu nedenle, gümrüksel olmayıp, yüzeysel bilgiler için yararlı bir toplantı olmuştur. Rapor olarak yazabileceğim hususlar aşağıdaki birkaç madde ile sınırlıdır. Ama onun devamında yine toplantı özellikle anlatılan daha çok ülke ve ekonomisi ile ilgili bilgileri de bulabileceğiniz internet adresini rapor sonuna ekledim. Faydalı olmasını umar, istifadelerinize sunarım

 

Genel manada dile getirilen hususlar aşağıdaki gibidir:

 

  1-      Dikkat edildiğinde görüleceği üzere; anlaşma STA olmasına rağmen EUR.1 uygulaması bulunmuyor. Ayrıca 6.000.-EUR yu geçen eşyaların fatura beyanı uygulamasında onaylanmış kişi olunması ve yurtdışındaki firmanın onaylanmış kişi numarasını, fatura ibaresi metnine yazması gerekirdi. Bu uygulama da, güney kore ile yaptığımız bu anlaşmada yok. Yani, fatura beyanı uygulaması var ama 6.000.-EUR kısıtı yok. Ülkemizdeki ve Güney Kore’deki her ihracatçı bunu kullanabiliyor. Bakanlık yetkilileri bu konu hakkında “biz böyle serbesti olsun istedik” ifadesini kullanıyorlar.

  2-      Ülkemizden Güney Kore’ye yapılacak olan ihracatta, bu ibareye ek olarak, ibrenin altına, “Customs Office of Export – …” şeklinde ihracat yapılan gümrük idaresinin yazılması gerekiyor.

  3-      Anlaşmada geçen ve tek geçerli menşe ispat şekli olan, fatura beyanı aşağıdaki ibaredir.

“The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ………[1] preferential origin.

 

……………………………………………………………………………………….[2]

(Yer ve Tarih)

………………………………………………………………………………………..

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılır.)”

[1] Ürünlerin menşei belirtilir.

       2 Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

  4-      Konuyla ilgili mevzuatta “Menşe beyanları ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını taşır.” ibaresi geçmektedir. Yalnız, bu konu hakkında(Kaşe imza geçerli midir?…vb) ve benzeri birebir gümrük mevzuatı ile ilgili olan, bizleri en çok ilgilendiren konularda sorulan sorulara tam manasıyla cevap alınamamıştır. Konuyla ilgili gümrüklere danışmanın daha iyi olacağı görüşü hakim olmuştur. Yalnız bire bir daire başkanı ile yaptığım görüşmede en son şu cümleyi ağzından alabildim: “ Biz yaptığımız anlaşmada “fatura beyanı ibaresi tam manasıyla olsun, kalan detay ibare ve işaretler hususunda çok ısrarcı olmayalım. Önemli olan aramızdaki ticaretin artmasıdır. Kaldı ki, fatura beyanı hakkı da tüm ihracatçılara verilmiştir. Firmalarımızı zorlar şekilde hareket etmeyelim” şeklinde konuştuk ve bu fikir birliği çerçevesinde anlaşmayı kurguladık”

Sıkıntı şu ki, gümrük makamları da, değerli daire başkanımız kadar bizlere ılıman davranacak mıdır? Ekonomi Bakanlığı’nın bürokratlarından aldığımız bu çözümcü ve işbirlikçi yaklaşımların aynısını, gümrük makamları ve çalışan memurlardan da görecek miyiz? Yaşadığımız tecrübeler hayır der gibi ama ümidi kaybetmemek gerekiyor!

  5-      Anlaşma birçok konuda ilkleri barındırıyor. Örneğin, biz ülke olarak, hiçbir STA mızda tarım ürünlerinden taviz vermemiş, tarım ürünlerindeki vergilerin indirilmesi veya sıfırlanmasına sıcak bakmamışızdır. Sonuçta biz bir tarım ülkesiyiz. Ama bu anlaşmaya bakıldığında, tarım ürünlerinde de taviz verilmiş ve vergi indirimlerine konu edilmiştir. Bu noktada da, yeniliklerin ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu da düşünmekte fayda var gibi duruyor. Tarım ürünlerinden verilen taviz yerinde bir karar mıdır? değil midir? Sonuçta karar verilmiştir, yürürlüktedir. Hayırlısı olsun diyelim.

  6-      Yine anlaşma için; yukarıda değindiğim üzere, ilkleri barındırması vesilesiyle, gelecek anlaşmalara öncülük etmesi, taslak olması, bu anlaşmaya göre bundan sonraki benzerlerinin şekillendirilmesi öngörülüyor.

  7-      Daha önce yapılan Serbest Ticaret Anlaşmalarına göre en kapsamlı anlaşma olma özelliğini taşıyor. Sadece mal ticareti değil, hizmetlerin ticareti, yatırım konularını da içine alan bir anlaşmalar bütünü var bugün karşımızda.

Konferans bu konularda, dile getirmeye çalıştığım şekilde ilerlemiş ve karşılıklı ülkeler arasındaki iyi niyet ifadeleri ile son bulmuştur.

     İstifadelerinize sunulur.

 

NOT: Güney Kore ile ilgili anlatılan genel bilgilere http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=G%C3%BCney%20Kore%20Cum. İnternet adresinden erişebilirsiniz.

                                                                     Saygılarımızla,

                                                                     SUBAŞI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

                                                                  LİMİTED ŞİRKETİ