Türkiye ile Morityus STA 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren yürürlükte olacak!Türkiye ile Morityus STA 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren yürürlükte olacak!

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 15.05.2013 tarih ve 1020 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Türkiye ile Morityus arasında yürütülen müzakereler neticesinde 9 Eylül 2011 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın Resmi Gazete’nin 29 Mart 2013 tarihli mükerrer sayısında yayımlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ilgili anlaşmanın yürürlülük tarihinin belirlenmesine yönelik nota teatisinin tamamlandığı ve anlaşmanın 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirilmekte olup, anlaşma hakkında ayrıntılı bilgiye Ekonomi Bakanlığı’nınwww.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm?sayfa=A5AE64EF-D8D3-8566-4520227C83D6A23B linkinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.