Türkiye ile Belçika Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın Bazı Maddelerini Revize Eden Protokol Brüksel’de İmzalandı.Türkiye ile Belçika Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın Bazı Maddelerini Revize Eden Protokol Brüksel’de İmzalandı.      

 

01.01.1992 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın “Bilgi Değişimi”ne ilişkin 26 ncı ve “Tahsilatta Yardımlaşma”ya ilişkin 27 nci maddelerini güncelleştirilmiş OECD Model Vergi Anlaşması’na uygun olarak değiştiren Protokol, ülkemiz adına Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK; Belçika adına da Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Didier REYNDERS tarafından 9 Temmuz 2013 tarihinde Brüksel’de imzalanmıştır.

OECD Model Vergi Anlaşması’nda son yıllarda yapılan değişikliklerle, bilgi değişiminin kapsamı genişletilmiş ve anlaşmada kapsanmayan kişi ve vergilerle ilgili olarak da bilgi değişimi yapılabilmesi imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, zarar verici vergi uygulamaları ve vergi rekabeti ile mücadele imkanının artırılabilmesi ve banka gizliliği kuralı gibi bilgi değişiminin etkin bir şekilde işletilebilmesine yönelik engellerin kaldırılması sağlanmıştır. Bu değişiklikler, ülkemiz tarafından da benimsenmiş olup, halen müzakereleri süren veya müzakerelere başlanılan anlaşmalarda da, diğer devletin politikasına bağlı olarak bu değişikliklere yer verilmektedir.

“Bilgi Değişimi” maddesinde bu yönde yapılan değişiklikler ile bilgi değişiminin kapsamı ve uygulama alanı genişletilmiş olmakta ve böylece iki ülke açısından, doğru ve etkili bir biçimde işleyen bilgi değişimi ile mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının etkin bir şekilde uygulanması sağlanmakta, vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınma önlenmekte ve ayrıca zarar verici vergi rekabeti ile mücadele imkanı artmış olmaktadır.

OECD Model Vergi Anlaşmasına uyumlu olarak ikame edilen “Tahsilatta Yardımlaşma” maddesi ile de iki ülke arasında vergilerin tahsilatında işbirliğinin kapsamı ve uygulama alanı genişletilmiş olmaktadır. Bu Protokolle, tahsilatta yardımlaşmanın kapsamı yalnızca iki ülkenin mukimleri ile sınırlı tutulmamış, iki ülkede de mukim olmayan kişiler ve her çeşit ve tanımdaki vergilerle ilgili olarak da tahsilatta yardımlaşmaya imkan sağlanmıştır.

 
Protokol, iki ülke Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek olup, iki ülke açısından bu yasal prosedür tamamlandığında, Protokol metni Başkanlığımız internet sitesinde yayınlanacaktır.