Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hk. (Kuzey İrlLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu: Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hk. (Kuzey İrlanda)

Duyuru Özeti:

Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliği’nin uygulanması amacıyla, Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda bulunan eşyanın ticareti ile Gümrük Birliği taraflarının üçüncü ülkeler üzerinden yaptıkları ticaret ile ilgili gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esaslar 2006/10895 sayılı Karar ile düzenlenmektedir.

Söz konusu Karar’ın “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin “Avrupa Topluluğu’na Üye Ülkeler” fıkrasına “Kuzey İrlanda” ibaresi eklenmiştir. Düzenleme sonrası ilgili maddenin son hali aşağıdaki gibidir.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Kararda geçen;

Avrupa Topluluğu’na Üye Ülkeler: Aşağıda adları belirtilen ülkeleri,
 

– Almanya,

 İngiltere ibaresi 1.1.2021 tarihli düzenleme ile …….yürürlükten kaldırılmıştır.

– Malta,

– Avusturya,

– İrlanda,

– Polonya,

– Belçika,

– İspanya,

– Portekiz,

– Bulgaristan,

– İsveç,

-Romanya,

– Çek Cumhuriyeti,

– İtalya,

– Slovakya,

– Danimarka

– Kıbrıs,

– Slovenya,

– Estonya,

-Kuzey İrlanda,

– Yunanistan,

– Finlandiya,

– Letonya,

 

– Fransa,

– Litvanya,

 

– Hırvatistan,

– Lüksemburg,

 

– Hollanda,

– Macaristan,

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net