TÜRKİYE-GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE İKİLİ TİCARETE ETKİLERİTÜRKİYE-GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE İKİLİ TİCARETE ETKİLERİ

19 Haziran 2013 Çarşamba, 13:00-16:30 İstanbul Ticaret Odası, 5. Kat Meclis Salonu 

Türkiye ile Güney Kore arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, söz konusu anlaşma ülkemiz açısından, Güney Kore ile ticari ilişkilerimizde birçok yenilikler getirmektedir.

 

Bu itibarla; Odamız tarafından 19 Haziran 2013 tarihinde “TÜRKİYE-GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE İKİLİ TİCARETE ETKİLERİ” başlıklı bir konferans düzenlenecektir. Konferansta, Türkiye ile Güney Kore arasında imzalanan söz konusu Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki yeni vergi düzenlemeleri ve gümrük uygulamaları hakkında detaylı bilgi verilecektir. Ayrıca, Türkiye’nin en büyük ticaret ortaklarından ve Dünya’daki en büyük ihracatçı ülkelerden biri konumundaki Güney Kore ile yürürlüğe giren söz konusu Anlaşma’nın getirdiği yeniliklerin, Türkiye ile Güney Kore arasındaki ikili ticarete olası etkileri uzmanlarca değerlendirilecektir.

 

Düzenlenecek konferansa katılım ücretsiz olup, konferans sırasında İngilizce-Türkçe-İngilizce simültane tercüme hizmeti sağlanacaktır. Konferansa katılmak isteyen üyelerimizin en geç 18 Haziran 2013 Salı günü saat 17:30’a kadar konferans için kayıt yaptırmaları ve ekli program hakkında bilgi edinmeleri hususları saygıyla rica olunur.

 

Kayıt ve Bilgi İçin:

Barış Hasan-Emre Çekemoğlu

İstanbul Ticaret Odası

AB ve Uluslararası İşbirliği Şubesi

Tel: (+90) (212) 455 64 22-23

Faks: (+90) (212) 512 10 63

E-posta: [email protected]

[email protected]

Program