TÜRKİYE FİLİSTİN GÜMRÜK İDARESİ ARASINDAKİ İKİLİ GÖRÜŞMELER HAKTÜRKİYE FİLİSTİN GÜMRÜK İDARESİ ARASINDAKİ İKİLİ GÖRÜŞMELER HAK.

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ’NE
SİRKÜLER NO: 122
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 02.04.2013 tarih ve 225-650 sayılı yazıda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Filistin Gümrük İdaresi arasında 15-16 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara’da ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi ve anılan görüşmeler çerçevesinde 
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması” imzalanmasının öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bahse konu kurum temsilcileri ile gerçekleştirilmesi öngörülen ikili görüşmeler çerçevesinde, Türk ve Filistin Gümrük İdareleri arasında ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik işbirliği alanları ile iki ülke idareleri arasında eğitim faaliyetleri ve Filistin Gümrük İdaresinin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik teknik yardım alanındaki işbirliği olanaklarına dair hususların gündeme getirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu Filistin pazarında karşılaşılan sorunlar ile anılan toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne iletilmesini teminen, en geç 9 Nisan 2013 Salı gününe kadar http://intranet.uib.org.tr/ziyarete_iliskin_form2.aspx linkinde yer alan görüş formu doldurulmak suretiyle Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunda,

Bilgileri ve gereğini rica ederim. 
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V. 
Uludağ İhracatçı Birlikleri