Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması HakkınİLGİLİ SEKTÖR: Genel 


Konu: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında


Duyuru Özeti:

 

27/08/2017 tarihli 30167 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan Karar ile (2107/10652Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti arasında işbirliği ve karşılıklı yardım konularına ilişkin anlaşmanın onaylanması kararlaştırılmıştır. Anlaşma kapsamında tarafların gümrük idareleri, gümrük suçlarının önlenmesi, soruşturulması ve bu suçlarla mücadele edilmesi hususlarında Anlaşma hükümlerine uygun olarak birbirleri ile işbirliği yapmayı ve birbirlerine yardım sağlamayı taahhüt etmişlerdir.

 

Aynı Resmi Gazetede yayımlanan bir başka Karar ile (2017/10671): Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti arasında ticaret ve ekonomik işbirliği hususlarını düzenleyen Anlaşmanın onaylanması kararlaştırılmıştır.