Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılması – 2013/4415 (R.G.: 27.04.2013-28630)Karar Sayısı : 2013/4415
         1 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının8/2/2013 tarihli ve 7996048 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Anlaşma metni için;