Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 1 Haziran 2015 Tarihli ve 29373 Sayılı Resmî Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar”

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

1.Taraflar işbu Anlaşma’yıkendi iç hukuki süreçlerine uygun olarak onaylayacaklardır.Taraflar söz konusu süreçlerin tamamlanması üzerine yazılı bildirim teatisinde bulunacaklardır.

2.İşbu anlaşma, Tarafların bu tür süreçlerin tamalandığına dair yazılı bildirim teatisinde bulundukları tarihi takip eden ikinci ayın birinci günde yürürlüğe girecektir. 

Anlaşma için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150601M1-4.htm
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE