Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Duyuru Özeti:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair  2018/11185  sayılı Karar 25/01/2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Kararın “Tanımlar” Başlıklı 2 nci maddesine “Döviz Geliri” ile “Kredi Bakiyesi” nin tanımları eklenmiş ve “Krediler” başlıklı 17 nci maddesinde değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır.

17 nci maddede yapılan değişiklerin ve bu değişikliklere ilişkin hesaplamaların bir çoğu 2 nci maddeye eklenen tanımlarla bağlantılı olduğundan söz konusu tanımların anlaşılması önem arz etmektedir.

Döviz Geliri : İlgili mevzuat ile belirlenen ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelirler

Kredi Bakiyesi : Yurt içinden ve yurt dışından temin edilen nakit döviz kredisi borçlarının geri ödemesi yapılmamış toplamı

Daha önceki düzenlemede “yurtdışından kredi temin edilmesi bankalar aracılığıyla kullanılması kaydıyla serbettir” ibaresi yer alırken, yeni düzenlemede “temin edilen kredilerin bankalar aracılı ile kullanılması zorunludur” ibaresi getirilmiştir.

“Krediler” başlıklı 17 nci maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle, daha önce tek bir başlık altında sınıflandırılan madde  “Yurtdışından Temin Edilen Krediler” olarak değiştirilmiş ve maddeden sonra gelmek üzere “Yurtinden Temin Edilen Krediler” başlıklı yeni bir alt başlık eklenemiştir.

Daha önceki düzenlemede “yurtdışından kredi temin edilmesi bankalar aracılığıyla kullanılması kaydıyla serbettir” ibaresi yer alırken, yeni düzenlemede “temin edilen kredilerin bankalar aracılı ile kullanılması zorunludur” ibaresi getirilmiştir.

17 nci maddenin 3 üncü bendinde yer alan “Döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler yurtdışından kredi temin edemez.” ibaresi önemli değişikliklerden bir tanesi olarak öne çıkmaktadır. Bu maddenin alt bentlerinde ise bu düzenlemenin istisnası sayılan (döviz geliri şartı aranmayan) haller sayılmaktadır. 

  • Kamu kurum ve kruluşları, bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve fianansman şirketlerinin kullanacakları döviz kredileri,
  • Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon USD veya üzerinde olan Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri,
  • Yatırım Teşvik kapsamında kullanılacak krediler ile belirli bazı makine ve cihazların finasmanı için kullanılacak döviz kredileri,
  • Uluslararası ihaleler ile SSM projelerini üstlenen Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri,
  • Kamu – Özel işbirliği modeli modeli kapsamındaki proje kredileri,
  • Son üç yılda döviz geliri olmasa da Türkiye’de yerleşik kişilerin tevsik ettikleri muhtemel döviz gelirleri toplamını aşmayacak şekilde kullancakları döviz kredileri,

17/A “Yurtinden Temin Edilen Krediler” başlığı altında da Döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt içinden döviz kredisi temin edemeyecekleri düzenlenmiş ve buna ilişkin istisnaların yukarıda sayılanla aynı olduğu anlaşılmaktadır.
 
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.