TSE’nin Uluslararası Gözetim Şirketi Olarak Yetkilendirilmesi Hk.Türk Standartları Enstitüsü Uluslararası Gözetim Şirketi olarak yetkilendirilmiş ve TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında TÜRKAK tarafından A Tipi Muayene kuruluşu olarak akredite edilmiş, alanında uzman personel, yaygın ve yetkin hizmet altyapısı ile hizmet sunmaktadır.
konuya ilişkin TSE Uluslarası Gözetim Müdürü Necat Çelika'ın duyurusu aşağıdadır.

 
 
Küreselleşme ile firmaların uluslararası boyut kazanması ve küresel alanda söz sahibi olmalarını ticaretin olağanüstü hızlanmasına neden olmaktadır. Bu durum, ürünlerin dünyanın her tarafına, alıcıların ve satıcıların ihtiyaçları doğrultusunda, hızlı bir şekilde nakledilmesini gerektirmektedir. Bu da uluslararası nakliyatın hızlı ticarete ayak uydurması demektir.
 
Üretim aşamasındaki kalite kontrolün öneminin yanında piyasaya dağıtımından önceki gözetim kontrolü de malın sevkiyat öncesi veya alıcıya tesliminden önceki durumunun belirlenmesini sağlamaktadır. Bu itibarla, sözleşme konusu malların kontrolünün, tarafsız, güvenilir ve uluslararası düzeyde tanınmış ve kabul edilmiş kuruluşlar tarafından yapılarak malın durumunun bu kuruluşların düzenleyecekleri raporlar ile belirlenmesi, gerek alıcı gerekse satıcıya güven duygusu sağlamakta ve satış sonrasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar asgari düzeye indirilebilmektedir. İhraç veya ithal edilecek malların belirlenen miktar, kalite ve özelliklere uygun olup olmadığının, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı vb. koşullarına ne ölçüde uyulduğunun, satıcı veya alıcının talebine istinaden, uluslararası gözetim şirketi uzmanlarınca yapılan teknik inceleme sonucu bir rapora bağlanmasına gözetim denilmektedir. Bu hizmet, ticareti yapılan malın kalitesi hakkında gerçek bilgiye sahip olmak anlamına da geldiği için ciddi riskler alınan hizmetle bu riskler elimine edilebilecektir. Bu işlem, malın çıkış ve/veya varış yerinde yapılabilmektedir.
 
                Yukarıda belirttiğimiz hizmet alanında Türk Standartları Enstitüsü olarak özellikle yurtdışından ithal etmiş olduğunuz ürünlerin müşteri tarafından belirtilen şartlara, teknik şartnamelere, ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve benzeri koşullara uygunluğun sağlanmasına, miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme ve tahliye, taşıma, ilgili teknik standart, kriter ve düzenlemelere uygunluğuna yönelik gözetim ve muayene hizmetlerini küresel arenada 5 ülkede temsilcilik ve 26 ülkede 38 çözüm ortağı aracılığı ile, Uluslararası Gözetim Şirketi olarak yetkilendirilmiş ve TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında TÜRKAK tarafından A Tipi Muayene kuruluşu olarak akredite edilmiş, alanında uzman personel, yaygın ve yetkin hizmet altyapısı ile hizmet sunmaktayız.
 
İthal ettiğiniz ürünlerin güvenle size ulaşmasını sağlayacak gözetim hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla ziyaret etmeyi veya TSE kampüsünde ağırlamayı arzu ederiz.
 
Görüşme yapmak için aşağıda bulunan adreslerimize mail atmanız yeterli olacaktır.
 
 
Saygılarımızla,
 
Not: Bu e-posta ithalatçı firmanın danışmanı ve/veya gümrük yetkilisine ulaşmış ise ithalatçı firmaya ulaşmasını sağlamanızı rica ederiz.

 
İletişim Bilgileri
 
 
Necat ÇELİKAL
 
Uluslararası Gözetim Müdürü
Tel       :+90 262 723 1145
Cep      :+90 533 356 4973
e-posta :ncelikal@tse.org.tr
 
 
 
Serhat BAŞKARA
 
 Teknik Yönetici
Tel       :+90 262 723 1337
e-posta :bsaskara@tse.org.tr
 
 
Necat ÇELİKAL
MÜDÜR
ULUSLARARASI GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ
2627231145
Gebze-KAMPUS