Transit Beyanında Plaka Bilgisinin Girilmemesi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Transit Beyanında Plaka Bilgisinin Girilmemesi Hakkında

Duyuru Özeti:

Transit beyannamesinin tescili aşamasında beyannameye kaydedilen plaka bilgisinin, eşyanın serbest bırakılmasından önce gümrük idaresi tarafından düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, beyannamede plaka numarası kayıtlı olmadan transitin serbest bırakılmasına sistem tarafından halihazırda müsaade edilmemektedir.

Bu şekilde gerçekleştirilen plaka değişikliklerinde bazı gümrük idarelerince Gümrük Kanununun 241/1maddesi kapsamında usulsüzlük cezası tatbik edildiği yönündeki  şikayetlerin Bakanlığa intikal etmesi üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrük İdarelerine yönelik 28793749 sayılı dağıtımlı yazı göndermiştir.

Gümrük Yönetmeliğinin 584 üncü maddesi uyarınca; aynı Yönetmeliğin EK-82'sinde sayılan durumlar ile Bakanlıkça düzenlenen diğer ikincil düzenlemelerde uygulanacağı açıkça belirtilmiş haller haricinde, 4458 sayılı Kanunun 241/1 maddesi kapsamında usulsüzlük cezasının uygulanması mümkün bulunmadığı, transit beyannamesinin tescili aşamasında kaydedilen plaka bilgisinin eşyanın serbest bırakılmasından önce düzeltilmesinde; Gümrük Kanununun 241/1 maddesi uygulanmaksızın işlem tesisi gerektiği talimatlandırılmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.