“Torba Yasa” Olarak Tanımlanan 7061 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: “Torba Yasa” Olarak Tanımlanan 7061 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında 

Duyuru Özeti:

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen 7061 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Bahse konu düzenleme ile getirilen değişikliklerden bazılarına maddeler halinde aşağıda yer verilmektedir.

  • 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde ve aynı Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyalardan gümrük vergi had ve nispetleri “muaf” olanların gümrük vergisi had ve nispetleri “0” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Bakanlar Kurulu, bu Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetlerini 50’ye kadar yükseltebilir, sıfıra kadar indirebilir veya bu Cetveldeki had ve nispetleri %50’sine kadar arttırabilir”
  • 670 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu diğer istisnaları düzenleyen 7 nci maddesinin içeriğinde yer alan “motor silindir hacmi 1.600 cm3 ü aşanlar” ibaresi “hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde değiştirilerek daha öncesinde motor hacmi esas alınarak belirlenen ÖTV miktarı kıymet bazlı belirlemeye geçilmiştir. Ayrıca belirlenen miktarların her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı ve bahse konu miktarları %50’sine kadar arttırmaya Bakanlar Kurulunun yetkil olduğu ifade edilmiştir.
  • 4760 sayılı Kanunun ekinde yer alan (III) sayılı listenin; a  (A) cetveline aşağıdaki mallar eklenmiştir. Böylelikle daha öncesinde herhangi bir ötv’ye tabi olmayan meyve suları, meyvalı gazozlar ve alkolsüz biralar gibi eşyalar için ötv uygulaması başlamıştır.
  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanuna eklenen geçici madde ile bahse konu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

 

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.