TİM Nezdinde Türkiye Tanıtım Grubu’nun Kurulması HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: TİM Nezdinde Türkiye Tanıtım Grubu’nun Kurulması Hakkında

Duyuru Özeti:
12/08/2017 tarihli 30152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile: “Türk Tanıtım Grubu” nun Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla faaliyet göstermek üzere TİM nezdinde kurulmuştur.
Bahse konu Yönetmeliğin “Bütçe” başlıklı 9 uncu maddesinde TTG’nin gelirlerinin, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin onbinde üçüne kadar Bakanlıkça belirlenen oranda kesilen katkı paylarından oluşacağı ve yıllık bütçenin en fazla %20’sinin sektörel tanıtım projelerine tahsis edileceği belirtilmiştir.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz