Ticari Amaç Güdülmeksizin İthal Edilecek Sığır Cinsi Hayvanlara Ait Etlerin İthalatı Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Hayvancılık
 

Konu:  Ticari Amaç Güdülmeksizin İthal Edilecek Sığır Cinsi Hayvanlara Ait Etlerin İthalatı Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe eklenen “İstisnai Uygulama” başlıklı geçici madde ile (Geçici 4. Madde);
 
10/08/2019 tarihinden 15/09/2019 tarihine kadar insani yardım ve hayır amacıyla faaliyet gösteren, izin almadan yardım toplama hakkına sahip dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ithal edilecek sığır cinsi hayvanlara ait etlerin ithalatına ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirleneceği düzenlenmiştir.
 
Tarım ve Orman Bakanlığı'na yukarıdaki sözü edilen Yöentmelik ile verilen yetkiye istinaden, aynı günlü Resmi Gazetede yayımlanan, Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklik ile; söz konusu geçici 4. Madde ilgili Tebliğ'in kapsamı dışında tutulmuştur.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net