Ticaret Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi Hakkında 

 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu: Ticaret Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Ticaret Bakanlığınca sunulan mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımları gerek nitelik gerek nicelik olarak sürekli bir şekilde iyileştirilmektedir.

Bu doğrultuda, 2018 yılında toplam 12.255 firmaya destek sağlanmış, 2019’da değişen ve gelişen ihracat portföyüne uygun olacak şekilde ihracatçılara 3 milyar 104 milyon liralık bir destek bütçesi tahsis edilmiştir.

Firmaların bilgilendirilmesi, doğru bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlamak adına 81 ilde Dış Ticaret Bilgilendirme seminerleri düzenlenmekte,  firmalar yerinde ziyaret edilerek, sektör temsilcileri ile bilgi, tecrübe paylaşımını ve sorunların çözümünü amaçlayan toplantılar gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu bilgilendirme faaliyetlerine ilave olarak hazırlanmış olan ve ihracatçıların Bakanlığın destekleri hakkında en güncel bilgiye toplu olarak ulaşmalarını sağlamayı amaçlayan Devlet Yardımları Rehberi yayımlanmıştır.

 Bahse konu rehber;

  •          İhracata ve hizmet sektörüne yönelik olarak sağlanan desteklerin yanı sıra
  •          Esnaf ve sanatkârlara sunulan destekleri,
  •          Lisanslı depoculuk sistemine yönelik destekleri,
  •          Serbest bölgeler, ithalat, ürün güvenliği ve gümrük uygulamalarına ilişkin bilgileri,
  •         Yerli üreticilerimizi ithalattan kaynaklanan haksız rekabete veya ithalat artışlarına karşı korumak amacıyla alınan önlemleri,
  •          Sanayicilerimizin ve yurtiçi piyasa ihtiyaçlarının teminine yönelik politika ve uygulamaları,
Özet ve kolay anlaşılır bir şekilde içermektedir.

Bahse konu rehbere ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net