Tereftalik Asit İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin KararBakanlar Kurulu Kararı ile  2917.36.00.00.11 G.T.İ.P’lu Tereftalik Asit İthalatında iki yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanmasına ve bu kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önleminden muaf tutulması amacıyla Tarife Kontenjanı açılmıştır.Tarife Kontenjanı kapsamı 29.584ton olarak belirlenmiştir.Ancak her bir ülke ve gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek Tarife Kontenjanı 8661 Tonu geçemez.Tarife KOntenjanı kapsamındaki ithalat Ekonomi Bakanlığınca(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek İthal Lisansı ile yapılır


BAKANLAR KURULU KARARI

       Karar Sayısı : 2014/6493
       Ekli “Tereftalik Asit İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi        Bakanlığının 5/6/2014 tarihli ve 38381 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci,                14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli          ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995        tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
       Kararı görmek için tıklayınız.
       http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140630-2-1.pdf