Tercihli Ticaret Anlaşmaları veya Kümülasyonlar Kapsamındaki Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespitine Dair Muhtelif Yönetmeliklerde Yapılan Değişiklikler
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Tercihli Ticaret Anlaşmaları veya Kümülasyonlar Kapsamındaki Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespitine Dair Muhtelif Yönetmeliklerde Yapılan Değişiklikler Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Türkiye’nin menşe kümülasyonları çerçevesinde veya karşılıklı tercihli ticaret anlaşmaları kapsamındaki eşyanın tercihli menşeinin tespitine dair muhtelif Yönetmeliklerde yapılan değişikliklere ilişkin Yönetmelikler, 23.06.2018 tarihli 30457 sayılı 1.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
 

Toplam 11 farklı  Yönetmelikte değişikliğe gidilmiş olup, yapılan değişiklikler genel hatları ile aşağıda özetlenmektedir. 
 

Yapılan değişiklikler ile ilgili Yönetmeliklere “Elektronik Sistem” in tanımının yapıldığı aşağıdaki bent eklenmiştir. 
 

Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,”
 

Müteakip maddelerde ise her bir anlaşma kapsamında kullanılan menşe ispat belgelerinin doldurulmasına, vize edilmesine ve gümrük idarelerince yapılacak işlemlere ilişkin detaylara yer verilmiştir. 
 

Değişiklik yapılan Yönetmeliklerin başlıklarına ise aşağıda yer verilmektedir. 

• Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

• D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

• İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

• Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

• Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

• Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

• Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

• Türkiye – Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

• Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

• Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

• Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik

 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.