Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Sektörleri 2013 Ocak-Mart Dönemi İhracat Performans RaporlarıSayı: TİM.AKİB.GSK.HAZGİY.2013/48-5446                                                                             Mersin,  09/05/2013

Konu: Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Sektörleri 2013 Ocak-Mart Dönemi İhracat Performans Raporları Hk.

 

 

Sayın Üyemiz,

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB)’den alınan 08.05.2013 tarih ve 185-4787 sayılı yazıda; her üç ayda bir hazırlanan ve başta Ekonomi Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurumlara gönderilen ayrıca aşağıda yer alan linkte kamuoyu kullanımına sunulan hazırgiyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri ile deri ve deri mamulleri sektörlerinin 2013 Ocak – Mart Dönemi ihracat performans raporlarının ekte yer almakta olduğu ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

 

Canan AKTAN ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Ekler:

1) Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü 2013 Ocak-Mart Dönemi İhracat Performans Değerlendirmesi

2) Tekstil Sektörü 2013 Ocak – Mart Dönemi İhracat Performans Değerlendirmesi

3) Deri ve Deri Mamulleri Sektörü 2013 Ocak * Mart Dönemi İhracat Performans Değerlendirmesi